www.kd.fi » Politiikka » Tavoitteet » Yleisohjelma » KD julkisti verolinjauksensa

KD julkisti verolinjauksensa

04.03.2011

Kristillisdemokraattien tavoitteena on valtiontalouden kestävyysvajeen, noin 8 miljardia euroa, kattaminen seuraavan vaalikauden aikana eli kaksi miljardia euroa vuosittain.  Tämä merkitsee sitä, että valtio ei ota uutta velkaa vuonna 2015. Tavoitteeseen pyrimme aiemmin julkaistun vaaliohjelmamme sekä tämän talous- ja verolinjauksen mukaisesti.

KD:n talous- ja verolinjauksilla on kolme päätavoitetta. Ensimmäinen on oikeudenmukaisuuden lisääminen yhteiskunnassamme. Tähän pyrimme tuloerojen tasaamisen kautta. Verotuksen tulee perustua nykyistä enemmän veromaksukykyyn. Toisena tavoitteenamme on kannustaa työhön, työllistämiseen ja yrittäjyyteen vauhdittamaan talouskasvua. Kolmanneksi tähtäämme rakenteellisiin uudistuksiin, tuottavuuden parantamiseen ja tiukkaan menokuriin.


Katso tästä linkistä vero- ja talouspoliittiset linjauksemme vuosille 2011-2015.

Katso myös veropoliittinen esitys tästä.