Ikäihmisten oikeuksien puolesta

KD:n senioriohjelma määrätietoisesti ja laaja-alaisesti pyritään vaikuttamaan paremman vanhuuden turvaamiseksi. Yhteiskunnan sivistyksen mittari on, miten heikoimpia ja haavoittuvimpia kohdellaan. Jokaisella ihmisellä on luovuttamaton ihmisarvo silloinkin, kun hän on vuodehoidon tarpeessa. Ikääntyneiden kunnioittaminen ja kohteleminen arvokkaina ja ainutlaatuisina yksilöinä yhteiskunnassa on ainoa oikea peruslähtökohta kaikissa ikäihmisiä koskevissa ratkaisuissa.Kristillisdemokraatit toimivat ikääntyneiden oikeuksien turvaamiseksi niin, että

- maahamme säädetään pikaisesti kattava vanhustenhoitolaki.

- seuraava hallitus laatii vanhuspoliittisen ohjelman, jolla pyritään laaja-alaisesti ja monipuolisesti parantamaan ikäihmisten elämää.

Senioriohjelma(pdf)