KRISTILLISDEMOKRATIA JA YMPÄRISTÖ

Kristillisdemokratia haastaa ihmistä sopusointuun luonnon kanssa

Kristillisdemokraatit haluavat vaalia ympäristöarvoja puolueena, jolle luonto ja elämä ovat kaikissa muodoissaan arvokasta. Haluamme sitoutua ympäristön suojeluun ja luonnon toimintakyvyn ja monimuotoisuuden säilyttämiseen tuleville sukupolville. Tämä vaatii tietoisia uhrauksia, ponnistelua, kansainvälistä yhteistyötä ja kykyä toimia luonnon ja ympäristön parhaaksi välittömästi sekä pitkällä aikavälillä. Ympäristöohjelmamme perustuu näkemykselle siitä, että yksipuolisesti taloudelliseen voitontavoitteluun perustuva materialismi ei voi ohjata yhteiskuntaa kestävään kehitykseen. Talous tulee sopeuttaa luonnon asettamiin rajoihin sopusuhtaisesti. Haluamme painottaa luonnon itseisarvoa ja ottaa voimakkaasti etäisyyttä ajatteluun, jossa maapallo nähdään ihmisen rajattomien mielihalujen kulutushyödykkeenä. Toisaalta tunnustamme ihmisen ainutlaatuisen vastuusuhteen luontoon ja eläimiin. Ihmisellä on rakentava kyky toimia vastuullisesti luonnon ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Ympäristöohjelma (pdf)