Kristillisdemokraattien ulko-, turvallisuus- ja kehityspoliittinen ohjelma

Kristillisdemokraattien yksiselitteisenä tavoitteena Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle on Suomen etujen ja turvallisuuden varmistaminen sekä maamme rajojen sisä- että niiden ulkopuolella. Tässä ohjelmassa on avattu niitä keskeisiä ulko-, turvallisuus- ja kehityspolitiikan suuntaviivoja, joita noudattamalla voimme parhaiten saavuttaa tavoitteen turvallisesta Suomesta.

Kristillisdemokraatit korostavat mahdollisimman laajan parlamentaarisen käsittelyn tärkeyttä käsiteltäessä ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymyksiä johtuen näiden kysymysten kansallisesta merkittävyydestä. Vain laajapohjainen parlamentaarinen yhteistyö turvaa johdonmukaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan jatkuvuuden ja siten Suomen etujen turvaamisen kaikissa olosuhteissa.  Yhtenäisyys on ollut kansakuntamme voimavara menneisyydessä ja kristillisdemokraatit luottavat siihen, että se tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa.

Kotimaamme turvallisuuden perustana on uskottava puolustuskyky. Tämän uskottavan puolustuskyvyn ylläpito ja kehittäminen vaativat resurssien allokointia, jota ei kristillis¬demokraattien mielestä tule alistaa tavanomaisen kustannuslaskennan alle. Kristillisdemokraatit ovat valmiita maksamaan sen hinnan, jonka kotimaamme rauhallisten ja ihmisten materiaalisen sekä henkisen hyvinvoinnin mahdollistavien olosuhteiden turvaaminen vaatii.

Aktiivisen ulkopolitiikan ja kansainvälisen yhteistyön kautta Suomi pystyy edistämään etujaan maan rajojen ulkopuolella ja siten myös vahvistamaan kansallista turvallisuutta. Kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä aktiivista politiikkaa niin Eurooppaan Unionissa kuin Yhdistyneissä Kansakunnissa. Vain siten voimme varmistaa, että meidän äänemme kuuluu monien muiden maiden joukossa ja, että kansalliset intressimme tulevat huomioiduksi. Kristillisdemokraatit painottavat sitä, että kansainvälinen yhteistyö ja osallistuminen ylikansallisiin järjestöihin ei saa missään olosuhteissa olla ristiriidassa kansallisen itsemääräämisoikeutemme kanssa. Tärkeänä osana kansainvälistä yhteistyötä ja samalla myös kansallisen turvallisuuden parantamista kristillisdemokraatit näkevät kehitysyhteistyön, jonka kautta voimme vaikuttaa tasa-arvoisemman ja siten myös vakaamman maailman aikaansaamiseksi.

Tarkemmin näkemyksemme ulko-, turvallisuus- ja kehityspolitiikasta on avattu kullekin teemalle erikseen osoitetussa kappaleessa.

Kristillisdemokraattien ulko-, turvallisuus- ja kehityspoliittinen ohjelma (pdf)