Maaseutu – arvokkain kansallisvarallisuutemme

Tavoitteena elävä ja kehittyvä maaseutu

Kristillisdemokraatit haluavat kehittää koko Suomea asuttuna ja elinvoimaisena. Moni-ilmeinen maaseutu on kansallinen rikkautemme. Kaupunkilaiset tarvitsevat maaseutua ja maaseudun asukkaat tarvitsevat kaupunkeja. Vastakkainasetteluun ei ole syytä.

Poliittisen päätöksenteon keskeinen tavoite tulee olla dynaaminen maaseutu. Kannattava maatalous, kestävä metsätalous, vahvat oheiselinkeinot ja yritystoiminta, luonnonvarojen vastuullinen
hyödyntäminen ja jalostaminen, toimivat yksityiset ja julkiset palvelut, liikenne- ja tietoyhteydet, sosiaalinen ja fyysinen turvallisuus kuuluvat tasavertaisesti maaseudun ihmisille.

Maaseutu houkuttelee asukkaita monilla laatutekijöillä sekä väljyydellä ja luonnonläheisyydellä. Se on koko kansakunnan turva. Niillä toimenpiteillä, joilla poliittisin päätöksin voidaan kehityksen suunta alasajosta uuteen nousuun muuttaa, on kiire. Maaseutu on elinvoimainen, kun sen asukkaille on tarjolla työtä, palveluita ja koulutusta. Seuraavan hallituksen tulee harjoittaa maaseutua vahvistavaa politiikkaa ja edistää maaseutu- ja maataloustutkimusta sekä metsä- ja luonnonvaratutkimusta.

KD:n maaseutuohjelma (pdf)