TULEVAISUUDEN TEKIJÄT

Koulutus menestyksen edellytyksenä 

Kristillisdemokraattien tiede- ja sivistyspoliittinen ohjelma pyrkii vastaamaan ajan haasteeseen – tarpeeseen kasvattaa tulevaisuuden tekijöitä, jotka rakentavat maamme menestystä. Ohjelmamme tuo esille terveen elinkaaren mallia, tulevaisuuden menestyksen askelmerkkejä, joissa korostamme elinikäistä oppimista, kasvua ja kehittymistä. Koulutuksen on tuettava ymmärtävää oppimista, elämänhallinta- ja vuorovaikutustaitoja sekä kestävien elämänarvojen omaksumista. 

Maamme on suurten haasteiden edessä. Ikääntyminen Euroopan kärjessä edellyttää osaamista ja kilpailukykyä Euroopan kärjessä. Laaja-alainen ja oikeinkohdennettu koulutus ja korkeatasoinen sivistys ovat merkittäviä yhteiskuntamme menestystekijöitä. Ohjelmamme peruslähtökohtana on sivistyksellinen tasa-arvo; jokaiselle annetaan tasavertaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja oppimiseen. Lisääntyvä köyhyys johtaa siihen, että koulutus ei saavuta kaikkia samoin. Emme hyväksy koulutuksen eriarvoistumista. Toisena peruslähtökohtana pidämme heikoimpien tukemista. Haluamme suunnata lisäresursseja siihen, että heikoimmatkin pääsevät läpi koulupolun, valmistuvat ammattiin ja kasvavat vastuulliseen ja tasapainoiseen aikuisuuteen. Maamme menestyksen edellytyksenä on mahdollisimman monen pärjääminen. 

Maksuttomuus yleissivistävässä koulutuksessa, toisella ja korkea-asteella on koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen perusedellytys. Kansainvälisten tutkimusten mukaan maksullisuus ei nopeuta valmistumista eikä paranna oppimistuloksia. Yksilöille koulutus voi sisältää kohtuullisen maksun silloin, kun kysymyksessä on täydennyskoulutus tai opiskelija on kotoisin EU-Eta-alueen ulkopuolelta. Kannatamme suomalaisen laadukkaan koulutusosaamisen myymistä yrityksille ja yhteisöille kotimaassa ja kansainvälistä koulutusvientiä.  

OECD-maiden koulutukseen käyttämiä panostuksia verrattaessa Suomi on alle keskitason. Vertailun perusteella meillä on varaa panostaa koulutukseen nykyistä enemmän. Taloudellinen tilanne asettaa tiukat raamit tavoitteille, mutta ellei lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen sijoiteta, olemme tulevaisuudessa vielä suuremmissa vaikeuksissa. Säästämisen sijaan on viisaampaa tehdä tulevaisuuteen tähtääviä sijoituksia: koulutukseen panostaminen on yhteiskunnalta sijoitus niin henkiseen kuin taloudelliseenkin hyvinvointiin. 

KD:n koulutuspoliittinen ohjelma (pdf)