On sairasta säästää terveydestä!

Me kristillisdemokraatit teemme työtä ihmisarvon toteutumisen ja ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ei rakennu yksistään ulkonaisesta hyvinvoinnista, kuten hyvästä taloudellisesta asemasta, vaan se edellyttää sisäistä tasapainoa, ihmisten keskinäistä huolenpitoa ja toimivia ihmissuhteita.

Korostamme, että terveydenhuoltoa koskevien päätösten pohjana tulee aina olla ihmisarvon kunnioitus. Jokaisen ulottuvilla on oltava korkeatasoiset perusterveydenhuollon palvelut. Tarvitessaan jokaisen on saatava erikoissairaanhoitoa iästä, asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.

Terveydenhuollon verorahoitteisuus ja kuuluminen keskeisiin julkisiin peruspalveluihin takaavat parhaiten kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun palvelujen käyttäjinä. Tärkeimmät tavoitteet ovat elintavoista aiheutuvien terveysongelmien vähentäminen ja väestön sairastavuuserojen pienentäminen terveydenhuollon oikeudenmukaisuutta lisäämällä.


Mielestämme:

 • Kansallisen terveysprojektin yhteydessä laaditut hoitoon pääsyn enimmäisodotusajat tulee alittaa. Hoitoa on oltava saatavilla tarvetta vastaavasti, esimerkiksi mielenterveyspotilaiden laitos- ja avohoito on saatava niin määrällisesti kuin laadullisestikin riittävälle tasolle.
 • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä koko terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyön kehittäminen on tärkeää, jotta asiakas pystytään hoitamaan kokonaisvaltaisesti ja taloudellisesti. Tällöin myös hoitoketju säilyy parhaiten ehjänä ja hoidon porrastus on mielekästä. Kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki tulee yhdistää yhdeksi terveydenhoitolaiksi. Nykyisistä sairaanhoitopiireistä voitaisiin muodostaa terveydenhuoltopiirejä, jotka hoitaisivat perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon sekä mahdollisesti myös vanhushuollon avopalvelut ja laitoshoidon.
 • Terveydenhuollon resurssit tulee kohdentaa hoidon vaikuttavuuden, laadun ja kustannustehokkuuden kannalta oikein. Terveydenhuollon hajanainen rahoitusjärjestelmä tulee uudistaa niin, että se kannustaa entistä kustannustehokkaampaan hoitoon.
 • Terveydenhuollon erillisille maksuille tulee säätää yksi yhtenäinen maksukatto.
 • Terveydenhuollon ammattiryhmien työnjakoa tulee kehittää ja alan houkuttelevuutta lisätä mm. hoitohenkilökunnan palkkausta parantamalla. Lääkärien työaikaa on suunnattava enemmän suoraan potilastyöhön.
 • Ihmisalkioita välineellistävää käyttöä tieteellisessä tutkimustoiminnassa ei tule hyväksyä.
 • Raskaudenkeskeytysten määrä on saatava vähenemään. Sikiödiagnostiikkaa on käytettävä sikiön elämän ja terveyden kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin, ei syntyvän elämän valikointiin. Sikiön vammaisuuden perusteella tehtävien aborttien muita abortteja korkeampi ikäraja on poistettava.

Päihteiden käyttö on käännettävä laskuun.

Siksi:

 • Alkoholi- ja tupakkaveroa tulee korottaa kulutuksen ja haittojen vähentämiseksi.
 •  Alkoholimainontaa ja alkoholin myynti- ja anniskelupaikkoja tulee vähentää.
 • Rattijuopumuksen promilleraja tulee laskea 0,2 promilleen.
 • Laki huumetesteistä kouluissa tulee saada voimaan. Lastensuojelulakia on korjattava niin, että viranomaiset voivat ilmoittaa vanhemmille alaikäisen huumeiden käytöstä.
 •  Lainsäädännön tulee sallia alaikäisen lapsen ja odottavan äidin päihdevieroitushoito tarvittaessa myös tahdosta riippumatta.

Linkki
KD:n hyvinvointiohjelma 2010 (pdf)
Tavoiteohjelma 2011-2015 (pdf)
Yleisohjelma