www.kd.fi » Uutiset » Professori Juhani Laurinkari Kristillisdemokraattien ehdokkaaksi Savo-Karjalassa

Professori Juhani Laurinkari Kristillisdemokraattien ehdokkaaksi Savo-Karjalassa

27.01.2015

Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan emeritusprofessori Juhani Laurinkari lähtee sitoutumattomana Kristillisdemokraattien ehdokkaana kevään eduskuntavaaleihin Savo-Karjalan vaalipiirissä. Laurinkari tunnetaan edelleen jatkuvasta mittavasta kansainvälisestä tieteellisestä urastaan. Hän toimi vuosia laitosjohtajana ja dekaanina Kuopion yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ennen Itä-Suomen yliopiston perustamista. Viimeisimmät 24 vuotta hän on toiminut ensin apulaisprofessorina ja sittemmin professorina Kuopiossa. Tänä aikana Laurinkari on työskennellyt ulkomailla liki 14 vuotta oman yliopistonsa tuella, Alexander von Humboldt-säätiön vierailevana tutkijana, vierailevana professorina eri yliopistoissa sekä Suomen Akatemian tutkijana.

Laurinkari on neljäs suomalainen jäsen Euroopan tieteiden ja taiteiden akatemiassa, akatemian pysyvä jäsen ja toimii Suomen delegaation johtajana, viimeksi vuosina 2015 – 2020.  Wismarin korkeakoulun senaatti on kutsunut Laurinkarin tiedekunnan vierailevaksi professoriksi vuosiksi 2010 – 2020 tehtävänään jatkaa suomalais-saksalaisen tohtorikoulun johtajana. Laurinkari on väitellyt Suomessa valtiotieteiden tohtoriksi ja Wienissä taloustieteiden tohtoriksi. Lisäksi hän on suorittanut niin teologiassa kuin humanistisissakin tieteissä yliopistolliset loppututkinnot sekä promovoitu Latvian yliopistossa Riikassa kunniatohtoriksi. Hänen ensimmäinen väitöskirjansa liittyy kirkon päätöksentekoon, erityisesti maallikoiden asemaan kirkon hallinnossa. Laurinkari on toiminut mm. seitsemän vuotta Professoriliiton hallituksessa ja yliopistonsa ammattikunnan luottamusmiehenä.

-    Haluan omalta osaltani olla vaikuttamassa siihen, että Kristillisdemokraatit saavat Savo-Karjalassa parhaan mahdollisen vaalituloksen. Oman ehdokkuuteni kautta pyrin tuomaan Kristillisdemokraattien arvoja ja politiikkaa esille, Laurinkari kertoo. Suomalainenkin sosiaalipolitiikka rakentuu historiallisesti pitkälti kristillisen diakonian ja sosiaalietiikan näkemyksiin.

-    Juhani Laurinkari kokee kristillisdemokraattien ajatusmaailman muotoutuneen julkisuudessa arvioituna kovin kapeaksi ja ennakkoluulojen leimaavaksi. Sosiaalipoliitikkona hän kokee tärkeiksi yhteisöllisyyttä korostavat ratkaisut yksilön hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentajina. Laurinkari arvostaa yhteistyötä yli rajojen, älyllistä rehellisyyttä ja konkreettisten vaihtoehtojen esittämistä täsmäkielellä.