Keskiviikko 22. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Tullin toimet vähentäneet viinarallia

Tullin toimet vähentäneet viinarallia

09.10.2014

Päivi Räsänen

Alkoholin kulutus koituu suomalaisille kalliiksi. Alkoholin ongelmakäyttö aiheuttaa suomalaisille vuosittain 1,3 miljardin euron välittömät kustannukset. Kokonaiskustannukset nousevat viiteen tai jopa kuuteen miljardiin euroon vuodessa, kun huomioidaan kaikki terveydenhoitokulut ja menetetyt työvuodet.

Alkoholinkulutusta voi hillitä rajoittamalla saatavuutta ja mainontaa sekä korottamalla hintaa verotuksen kautta. Tätä vaihtoehtoa on kritisoitu, koska siten Virosta tuotujen juomalastien määrä ja koko kasvavat. Juominen siis jatkuu samaan malliin, mutta verohyöty jää saamatta.

Viroon suuntautuvan viinarallin suitseminen on hankalaa, koska valmisteverotuslaki sallii matkustajan tuoda toisesta EU-maasta verovapaasti alkoholia omaan käyttöönsä ja itse kuljettaen rajoittamattomasti. Tulli ei ole kuitenkaan jäänyt neuvottomaksi.

Matkustajien ulkomailta tuoman alkoholin määrä on saatu laskemaan ensimmäistä kertaa vuosiin Tullin otettua heinäkuun alussa käyttöön EU:n määrittelemät matkustajatuonnin oman käytön ohjerajat. Ne eivät ole varsinaisia rajoituksia, mutta ohjerajat ylittävän määrän käytöstä on tehtävä selvitys. Jo tämä on vähentänyt alkoholin matkustajatuontia.

Lokakuun kahden ensimmäisen viikon aikana Tulli valvoo matkustajatuontia tehostetusti yhdistettynä Omaan käyttöön! –verkkokampanjaan, jonka avulla matkustajille selkeytetään, missä laillisen alkoholin matkustajatuonnin rajat kulkevat.

Alkoholilainsäädännöllä ja matkustajatuonnin valvonnalla alkoholin käyttöön voi vaikuttaa nopeasti. Niitäkin tärkeämpää on asenteiden muuttaminen, vaikka se on haasteellisinta ja hitainta juuri siellä, missä alkoholista aiheutuu eniten ongelmia.