Keskiviikko 29. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Markkinoita häiritsevää lainsäädäntöä!

Markkinoita häiritsevää lainsäädäntöä!

28.11.2013

Sauli Ahvenjärvi

Elinkeinoelämä on usein esittänyt toivomuksen, että poliittinen päätöksenteko ei tarpeettomasti sekaantuisi vapaiden markkinoiden toimintaan. Toive on ymmärrettävä, sillä kiistatta ns. ohjaavalla lainsäädännöllä ja julkisilla tukiaisilla on onnistuttu usein sekoittamaan terveitä markkinoita. Esimerkiksi energiasektori vilisee syöttötariffia, päästökauppaa, käyttövoimaveroa, windfall-veroa, rikkidirektiiviä, rajoituksia ja velvoitteita. Julkisen vallan käyttäjillä on tietysti hyvä tarkoitus, esimerkiksi päästöjen vähentäminen. Ja onhan se aivan oikein, että ihmisten terveydelle tai ympäristölle vahingollista liiketoimintaa suitsitaan.

Tuore esimerkki julkisen ohjailun ongelmallisuudesta löytyy puunjalostusteollisuuden sivutuotteen, mäntyöljyn, jalostamisesta. Tunnetuin mäntyöljyn jatkojaloste lienee kolesterolia alentava steroli, jota on Benecol -levitteessä. Mäntyöljyn tislaamisessa Suomi on edelläkävijämaa ja maailman suurin mäntyöljytislaamo sijaitseekin Suomessa. Jalostuksen tähteeksi jää mäntyöljypikeä, joka soveltuu mm. biodieselin raaka-aineeksi.

Liikenteen polttoaineissa pitää sääntöjen mukaan olla tietty prosenttimäärä biopohjaista polttoainetta. Kuitenkin, jos biopolttoaine on valmistettu prosessitähteistä, pitoisuusvaatimus onkin puolta pienempi. Ahaa! Jos nyt mäntyöljy onnistutaan EU:ssa (suomalaisten lobbarien myötävaikutuksella tottakai) määrittelemään prosessitähteeksi, se kannattaakin jalostaa kokonaan polttoaineeksi. Mutta muulta mäntyöljyn jalostukselta uhkaa silloin raaka-aineen saatavuus- ja hintaongelman takia pudota pohja. Pieleen menee! Tällaista markkinahäiriköintiä emme todellakaan tarvitse.