Maanantai 27. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Digin mahdollisuudet ja uhat

Digin mahdollisuudet ja uhat

14.11.2013

Leena Rauhala

Tulevaisuusselonteossa korostetaan voimakkaasti digitaalisen tietojenkäsittelyn merkitystä. Julkisten palvelujen tehostumisodotukset nojaavatkin paljolti uusien tekniikoiden tuomaan hyötyyn. Esimerkkejä tällaisista, jo vireillä olevista hankkeista ovat sosiaali- ja terveydenhuollon Apotti-järjestelmä ja Kelan Kanta-hanke. Tietojärjestelmillä voidaan tehostaa toimintoja, mutta hoitavia käsiä ne eivät korvaa. Sosiaali- ja terveysala säilyy työvoimavaltaisena. Sen sijaan esimerkiksi poliisin lupapalveluissa sähköisyys on vietävissä hyvinkin pitkälle. Näin on poliisin lupahallintostrategiassa linjattukin. Hyvin toteutetut sähköiset palvelut voivat tuoda säästöjä, mutta ratkaisuksi julkisen talouden kestävyysvajeeseen ne eivät riitä.

Yksilön kannalta tekniikalla on paitsi myönteisiä myös kielteisiä vaikutuksia. Haja-asutusalueilla virtuaalisen kanssakäymisen mahdollisuudet työnteossa ja arkielämässä kasvavat. Kehitys myös eriarvoistaa, kun syrjäiset ja heikkojen verkkoyhteyksien alueet uhkaavat menettää osallisuuttaan yhteiskunnasta palvelujen siirtyessä verkkoon. Sama pätee kansalaisiin, jotka eivät voi osallistua digitaaliseen maailmaan. Virtuaalinen kanssakäyminen ei voi korvata kasvokkain kohtaamista.