Keskiviikko 29. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Haastan teidät mukaan uudistamiseen

Haastan teidät mukaan uudistamiseen

08.11.2012

Sari Mäkimattila

Vaalien jälkeinen keskustelu on hyvin tervehdyttävää.Vaalityön tekeminen yhdessä oli mukavaa ja myös tuloksekasta. Ilman sitä puolueemme ei olisi edes näissä prosenttilukemissa.

Mutta kokonaistilanne ei ole hyvä.

Kannatuksen nousu ja siihen tarvittava muutos lähtee, ja on jo lähtenyt, puolueen sisältä. Puoluehallitus kokoontuu nyt lauantaina.

Edeltäneessä työvaliokunnan kokouksessa esille nousivat tärkeimmistä korjaustoimista juuri poliittisen ohjelmatyön lisäämisen välttämättömyys ja vastuullisen arvopuolueen imagon kirkastaminen sekä niiden aktiivinen, taitava esilletuonti julkisuuteen.

Valtamedian suunnalta emme voi odottaa vetoapua. Se tarjoaa todennäköisesti edelleen väheksyntää ja kielteistä leimaamista. Hallitusvastuu toisaalta vahvistaa uskoa puolueemme poliittisiin lihaksiin, mutta jyrsii kannatusta välttämättömien valtiontaloudellisten korjausliikkeiden vuoksi.

Pienen puolueen etuna voidaan pitää mahdollisuutta portaattomaan vaikuttamiseen ja päätöksentekoon. Ne ovat puolueessamme alikäytössä.

Haastan teidät nyt mukaan aktiiviseen puoluepolitiikan uudistamiseen.

Lähtekää rohkeasti mukaan poliittisten ohjelmien laatimiseen, kun kutsu käy. Tehdään ne sitten seminaarien, työryhmien tai sähköisen debatoinnin kautta. Porukassamme on asiantuntemuspotentiaalia luoda vastuullista arvopolitiikkaa kaikista yhteiskunnan asioista.

Kunnallispoliittisessa vaikuttamisessa kannatan säännöllisten, avoimien tapaamisten järjestämistä, ”iltakouluja”, jossa alueen valtuutetut ja lautakuntien jäsenet varahenkilöineen tulevat evästetyiksi ja kuulluiksi ajankohtaisista asioista.

Paras keino mitätöidä vaikuttamismahdollisuutensa on tietysti olla äänestämättä. Paras keino mitätöidä äänensä vaikutus on olla pitämättä yhteyttä edustajaansa.

KD:n 3. varapuheenjohtaja