Sunnuntai 19. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Talkooväkeä ei nyt naurata

Talkooväkeä ei nyt naurata

15.12.2011

Sari Mäkimattila

Kansalaiset kutsutaan säästötalkoisiin. Talkoolaisten tai - kuten Pohjanmaalla sanotaan - kökkäväen, on tapana olla reippaalla mielellä ja uhrautua hymyssä suin. Autetaan joko hätää kärsivää tai koko kyläyhteisöä.

Nyt ei talkooväkeä naurata, kun hallitusohjelmassa velvoitetaan säästämään lääkekuluissa 113 miljardia euroa, vaikka hyvin tiedämme, että väki vanhenee ja käy sairaammaksi. Mottomme oli ennen vaaleja: On sairasta säästää terveydestä. Niin on edelleen.

Nyt on tehtävä terveydenhuollon kustannusten kokonaisremontti. Siihen ei ole ollut riittävästi poliittista motivaatiota. On tavoiteltava hallitusohjelman mukaista uudistusta. Mutta se on tehtävä niin, että talkoohenki pysyy korkealla ja heikoimmat tulevat autetuksi.

KELA-korvausjärjestelmien yksinkertaistaminen ja lääke-, terapia- ynnä muiden hoitoon liittyvien korvausten yhdistäminen saman kattomaksun alle on oikeudenmukainen. Monisairas, kroonikko tai kallista hoitoa tarvitseva potilas hyötyy. Perhekohtainen korvattavuus on tärkeä talkootoimenpide: lasten korvaukset summataan, jotta maksukatto ei tule kohtuuttomaksi monilapsisellekaan perheelle.

Entä jos maksukatto nousee säästötalkoosyistä laittaa kovin korkealle? Tarvitaanko jälleen työläs lääkärinlausunto sosiaalitointa varten raha-avun myöntämiseen? Ei, jos halutaan vähentää päällekkäisyyttä. Yhden luukun periaate voisi olla ratkaisu: yksi hoitaa lääke- ja muun hoitokorvauksen. Näin apteekkienkin toiminta helpottuisi ja nopetutuisi.

Lääkekorvattavuus tarvitsee yksinkertaistamista: välttämättömät, tarpeelliset ja hoitavat on hyvä jakoperuste. Potilas voi maksukaton alla maksaa lyhytaikaiset ja oireenmukaiset hoidot. Lääkekorvausryhmiä tulee tarkastella kustannustehokkaasti.

Säästäminen ei saa sairastuttaa lisää. Hintojen leikkaaminen hoidosta ei saa perustua siihen mistä saa nopeat säästöt.

KD:n 3. varapuheenjohtaja