Sunnuntai 19. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Suomi, rauhan suurvalta

Suomi, rauhan suurvalta

24.11.2011

Niklas Andersson

Suomen rauhanturvaamispolitiikka-keskustelun keskiössä oleva ISAF on median kautta tullut monelle tutuksi. Helsingin Sanomat julkaisee parhaillaan juttusarjaa Suomalaisista ja toiminnasta Afganistanissa. Hyvä näin.

Rauhanturvaamiseen kuuluu tosin paljon muutakin. Se ei aina näy mediassa. Afganistanista on helpompi keskustella, koska jokaisella on mielikuva siitä, onko kyseessä rauhanturvaamisoperaatio vai onko Suomi osallisena sodassa.

Tätäkin tärkeämpi olisi keskustella mihin Suomi tulevaisuudessa suuntautuu: jatketaanko linjalla jossa pääosin osallistutaan EU- tai NATO-operaatioissa, vai siirrytäänkö takaisin YK-johtoisiin operaatioihin.

Minulle käyvät molemmat, mutta huomionarvoista on että Suomi ei tällä hetkellä osallistu yhteenkään YK-johtoiseen operaatioon jossa olisi muutamia komennettua sotilasta enemmän. Muutenkin Suomi osallistuu rauhanturvaamisen perustyöhön ennätysalhaisella vahvuudella. Maailmalla on vain kymmenesosa ennätysvuosien tasosta.

ISAF on ollut Suomelle hyvä testausympäristö. Nyt siellä tulisi siirtyä enemmän siviilikriisinhallinnan puolelle ja asteittain vähentää sotilaallista läsnäoloa. Suomen tulisi jatkossa pyrkiä enemmän johto- ja esikuntatehtäviin, ja samalla pitää pientä joukkoa rauhanturvaamisen perustyössä. Suomen tulisi vahvistaa siviilikriisinhallintaosallistumista ja edistää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa kehitysyhteistyö, humanitäärinen apu, diplomatia sekä sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta toimivat saumattomasti yhdessä.

Puolustusvoimauudistuksen myötä tulisi muutenkin keskustella koko puolustusjärjestelmän tulevaisuudesta ja miten Suomen turvallisuutta parhaiten edistettäisiin. Parannettu yhteistyö viranomaisten kesken ja kansainvälinen verkottuminen tuovat uusia mahdollisuuksia, jotka mahdollisesti voisivat edistää Suomen puolustuskykyä vanhaa mallia paremmalla tavalla.