Torstai 22. elokuuta 2019

KD-lehti » Juttuarkisto » AMK-koulutus hevoskuurille

AMK-koulutus hevoskuurille

03.11.2011

Sauli Ahvenjärvi

Hallitus aikoo supistaa ammattikorkeakoulujen rahoitusta vuoteen 2015 mennessä peräti 126 miljoonalla. Aloituspaikkoja häviää 2200, minkä jälkeen jää vielä säästettävää noin 80 miljoonaa. Koska palkat ovat noin 70% kuluista, tarvitaan mittavia henkilöstösupistuksia. Rehtorineuvosto ARENE:n mukaan edessä ovat jopa 2000 henkilön vähennykset, mikäli säästöt aiotaan toteuttaa. Urakka on kova.

Johtotähtenä tulee olla se, että aloituspaikkojen karsinta kohdentuu niille koulutusaloille, joilla on ylikoulutusta. Kouluttaminen työttömäksi on karhunpalvelus nuorelle ja samalla resurssien haaskausta paitsi koko yhteiskunnan, myös erityisesti niiden alojen kannalta, jotka potevat osaajapulaa. Nykyisen järjestelmän reagointikyky ei ole riittävä. Työvoiman kysynnän tulee ohjata koulutustarjontaa nykyisen vetovoimapainotuksen sijaan. Se heijastelee liiaksi esim. median luomia trendejä, koulutuspaikkakuntien vetovoimaa ja markkinoinnin tuloksellisuutta.

On nähtävä myös AMK-yksiköiden alueellinen merkitys. Pienille kaupungeille AMK-yksikön sulkeminen voi olla kohtalokasta. Maakuntien keskuskaupungit ovat aina niskan päällä, mutta pienempien kaupunkien tarpeet olisi myös ymmärrettävä. Liiallisella keskittämisellä ei pidä aiheuttaa nuorison poismuuttoa ja elinkeinoelämän näivettymistä pienempien työssäkäyntialueiden keskuksille.

On myös muistettava säilytettää tasapaino 2. asteen, AMK:n ja tiedeyliopistokoulutuksen välillä. Ikäluokkien pienetyessä supistukset on kohdistettava tasapainoisesti kaikille koulutustasoille.

Nyt tarvitaan malttia ja viisaita ratkaisuja. Suomen menestys nojaa jatkossakin korkeatasoiseen koulutukseen ja osaavaan työvoimaan!

KD:n 2. varapuheenjohtaja