Sunnuntai 19. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Vaiennettu yksineläjä

Vaiennettu yksineläjä

18.11.2010

Teuvo V. Riikonen

Vuosia sitten, kun en ollut itse mukana politiikassa, yksi valveutunut työtoverini puuskahti ennen eduskuntavaaleja siihen, miten politiikassa  puhutaan koko ajan vain perheistä, ”mutta ei koskaan meistä yksineläjistä?”.  Muistan elävästi tuo lauseen. Onko niin, että poliittista keskustelua ovat vain dominoineet perheet? Asiaan on kuitenkin nyt kiinnitetty huomiota ja puututtu. Myös meidän puolueessa.

Yksineläjien politiikan ohjelma on työn alla ja valmistumassa.  Tilastot puhuvat korutonta kieltä. Maassamme on yli miljoona yksinelävää ihmistä. Tilastollisesti on kyse ”yhden hengen asuntokunnasta”, vaikka käsite on laajempi. Eniten kasvaa keski-ikäisten yksinelävien määrä. Vuoden 2009 lopussa yhden hengen talouksia oli 41% asuntokunnista.

Päätöksenteossa ja lainsäädännössä heitä ei ole kuitenkaan otettu samalla tavalla huomioon. He ovat jopa eriarvoisessa asemassa suhteessa parisuhteessa eläviin ja perheisiin.  KD edellyttääkin, että yksielävät otetaan huomioon omana yhteiskunnallisena ryhmänään, jolloin heidän tilanteestaan kerätään tietoa. Se pohjalta voidaan palveluja kehittää.

KD lähtee toimenpide-esityksissään konkreettisiin esityksiin. Yksineläjät tilastoidaan omana ryhmänään julkisten palvelujen käyttäjinä. Aloitetaan systemaattinen tutkimus yksinasujien köyhyydestä ja toimenpiteet sen vähentämiseksi otetaan hallitusohjelmaan. Yksineläjien työllistymiseen kiinnitetään huomiota ja palveluiden painopisteet pitää palvella kohderyhmää. Myös yksineläville annetaan mahdollisuus työasuntovähennykseen ja yksinelävien yhdenvertainen kohtelu tehdään lakisääteiseksi.

Merkittävää on myös todeta, että yksineläjät ovat suurin pienituloisten ryhmä sillä 2008 yksineläjistä 41% kuului kahteen alimpaan tulokymmenykseen. Poliittisen sanoman tulee olla selvä ja ymmärrettävä yksineläjille. Yksineläjä, et ole yksin!  

KD:n 1. varapuheenjohtaja