Keskiviikko 29. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Havut pistelevät

Havut pistelevät

07.08.2008

Marjo Anttoora

Asiantuntijat ovat jo pitkään olleet huolissaan, että kuitupuun maahantuonnin vuoksi Suomessa ei tehdä tarpeeksi harvennus- ja hoitohakkuita. Kotimainen kuitu ei ole mennyt kaupaksi. Alkuvuodesta Metsäntutkimuslaitoksen mukaan tilanne oli se, että venäläisen raakapuun hinta ylitti osin kotimaan hinnat.
Samalla omistajien neuvontaan ei ole ohjattu varoja niin, että metsistä osattaisiin oikeaan aikaan ottaa puuta. Moni hakkuukypsä metsä lahoaa pystyyn, koska omistaja elää aikaa, jolloin puuta myytiin vain, kun isäntä oli korttipelissä menettänyt taloutensa hallinnan.

Metsäteollisuus ry:n Anne Brunilan mukaan metsäyritysten tehtävänä on toimia kannattavasti voidakseen tarjota työpaikkoja ja kehittää uutta liiketoimintaa. Suomen hyvinvoinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että metsäteollisuus voi vahvistaa toimintaedellytyksiään ja kannattavuuttaan pitkäjänteisesti.
Nyt metsäkeskustelussa on ehdotettu rangaistusveroa, jos hakkuukelpoisia metsiä ei hakata ja lisäveroa, jos metsiä ei hoideta. Ei ole voinut välttyä ajattelemasta, että metsänomistajat ovat ensisijaisessa vastuussa suomalaisen hyvinvoinnin vaarantumisesta. Toinen vastuullinen löytyy itärajan takaa.

Yli 40 prosenttia suomalaisista yksityismetsistä on eläkeläisten omistuksessa. Heistä noin 85 % saa alle 1600 euroa kuukaudessa bruttona. Suomalainen hyvinvointi on sitä, että ensi vuonna 1250 euron kuukausituloa saavalle jää verotuksessa 18 euroa enemmän kuukaudessa käteen kuin tänä vuonna.
Metsän tuottoprosentiksi on laskettu noin 3,5. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka moni metsäyhtiön osakkeenomistaja kuuluu samaan tuloluokkaan ja saa sijoitukselleen vain 3,5 % tuoton. Suomessa on metsän osalta perustuslaillinen omistuksensuoja hämärtynyt.