Sunnuntai 26. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Pääseekö eläkeläisten ääni kuuluviin?

Pääseekö eläkeläisten ääni kuuluviin?

29.11.2007

Leena Gabrielson

Eläkeläisliitojen etujärjestö EETU ry – niiden joukossa Kristillinen Eläkeliitto – tilasi viime keväänä TNS-gallupilta kyselytutkimuksen. Tutkimuksesta ilmenee, että eläkkeellä olevien ja eläkeikää lähestyvien suurimpia pelkoja on, riittävätkö sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa, sillä eläkeläisten määrä kasvaa ja kunto iän karttuessa heikkenee.

Huomisen kynnyksellä 2007 – kyselytutkimukseen vastasi 1 114 ja se oli kohdistettu 55-79 -vuotiaille suomalaisille. Tässä joukossa on lähes neljännes johonkin eläkeläisjärjestöön kuuluvia tai niiden toimintaan osallistuvia.

Kysyttiin kokemuksia ja mielipiteitä eläkeläisjärjestöistä. Yleisesti ne nähtiin tarpeellisiksi turvaamaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Niitä kannustettiin ajamaan ärhäkämmin eläkeläisten oikeuksia. Eläkeläisjärjestöjen pitäisi näkyä paremmin yhteiskunnassa. Kriittisimpiä arvioita tuli sellaisilta, jotka eivät itse ole osallistuneet minkään eläkeläisjärjestön toimintaan. Mukana olevat puolestaan näkivät toiminnan saavan aikaan hyviä tuloksia.

Vaikka eläkeläisjärjestöön liittyvä löytääkin sieltä uusia ystäviä, kaivataan toimintaan hyödyllistä tiedon saantia, virikkeitä harrastustoimintaan ja mahdollisuutta vaikuttaa lähiympäristön elämään ja laajemminkin.

Selvästi suurimmaksi ongelmaksi nousi eläkkeiden pienuus. Myös ne, jotka eivät vielä ole eläkkeellä, pitivät tätä suurimpana ongelmana. Seuraavina olivat sosiaali- ja terveyspalveluiden niukkuus ja yksinäisyys. Kyselyyn vastanneet nuoremmat ikäluokat tuntuivat olevan iäkkäämpiä enemmän huolissaan palvelujen riittävyydestä tulevaisuudessa.

Kysymykset koskettelivat myös ikääntyneiden omaa elämänhallintaa. Vastaajien enemmistö koki olevansa suhteellisen tyytyväinen nykyiseen elämäänsä. Enemmän haluttiin saada näiden ikäluokkien ääntä kuuluviin yhteiskunnassa. Eläkeläisiltä puuttuu sittenkin parlamentaalista voimaa etujensa valvomisessa.

Syyksi, ettei ole löytynyt tietä eläkeläistoimintaan, moni mainitsi, ettei kukaan ollut pyytänyt heitä mukaan. Näin ollen kutsun kaikki eläkeläiset mukaan Kristilliseen Eläkeliittoon antamaan lisää voimaa eläkeläisten edunvalvontaan ja viihtymään sekä turvaamaan kristillinen eläkeläistyö Suomessa.

Leena Gabrielson

Kirjoittaja on Kristillisen Eläkeliiton toiminnanjohtaja