Keskiviikko 22. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Vertaistuki toimii erokriisissäkin

Vertaistuki toimii erokriisissäkin

07.12.2012

Samuli Rissanen

Vapaaehtoisten pyörittämien oma-apuryhmien ja vertaistukeen perustuvan toiminnan merkitys kasvaa samalla, kun yhteiskunnan resurssit tarjota ammattiapua erilaisissa elämäntilanteissa pysyvät niukkoina.

Suomi on erotilastossa maailman kärkeä. 51 prosenttia solmituista avioliitoista päättyy eroon. Parisuhteen ongelmat ja erokriisit koskettavat vieläkin suurempaa joukkoa. Yhteiskunnan tai kirkon tarjoama parisuhde- ja perheneuvonta eivät riitä vastaamaan  huutavaan tarpeeseen. Esimerkiksi Helsingissä vain viidesosa halukkaista pääsee kirkon tarjoamaan palveluun siitä huolimatta, että kynnys hakea apua parisuhteen ongelmiin on erittäin korkea.

HNMKY:n perhetyötä vetävän teologin Hanna Ranssi-Matikaisen väitöstutkimus erokriisistä osoittaa, että oma-apuryhmistä on hyötyä myös umpikujaan päätyneen parisuhteen solmujen selvittelyssä. Vertaistukeen perustuvat ryhmät eivät edusta ammattiapua sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta samassa tilanteessa elävien keskinäinen tuki on ollut monelle pelastusrengas.

Vertaistuen parantava voima perustuu ihmisten tasa-arvoiseen kohtaamiseen ja keskinäiseen solidaarisuuteen. Ranssi-Matikaisen tutkimusaineistoon kuuluvat avioparit kertovat armon ilmapiiristä, aidosta ja avoimesta jakamisesta, ahaa-elämyksistä ja ongelmien suhteutumisesta.

Kohtaamisessa ja keskinäisessä tukemisessa piilee kaikkien toivo, sillä kukaan ei kärsi abstraktissa tilassa. Oireellista onkin, että myös moni avio-ongelmien kanssa kamppaileva kokee olevansa ainoa epäonnistuja ja vitkuttelee avunpyyntöä. Aina löytyy kuitenkin niitä, jotka jakavat saman kohtalon ja jotka voivat seistä vierellä solidaarisena.

Parisuhdeongelmien puiminen ryhmässä sai lisäksi aikaan hyvän kierteen: Omaan suhteeseen saatu pyyteetön tuki kannusti avun saaneita välittämään sitä muillekin.

HNMKY:n perhetyön järjestämän vertaistuen kaltaiselle toiminnalle riittää kysyntää jatkossakin, sillä ammattiapu pysyy kortilla. 

Perheiden arkea  tukevia toimia tarvitaan riti rinnan. Inhimillisestä ja taloudellisesta näkökulmasta katsottuna perheiden tukeminen elämän ruuhkavuosien aikana olisi ensiarvoista, mutta se ei ole kaikkien puolueiden tavoitteena.  Osittain tästä johtuen perhekeskeisten ja yksilökeskeisten tavoitteiden välillä on jatkuvaa ristivetoa. 2000-luvulla se on näkynyt ylikuormittavana elämänä, joka on tutkimuksen mukaan tärkein syy erokriiseihin.

Politiikkaa seuraavien kannattaakin kiinnittää puoluejohtajien lausoinnoissa huomiota siihen, kumpaan suuntaan he haluavat Suomea kehittää.