Sunnuntai 26. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Vammaisten puolesta pitää taistella

Vammaisten puolesta pitää taistella

15.11.2012

Kristiina Kunnas

Vammaisen olisi saatava kokea se, että hänen jo muutenkin syrjäytymisriskissä olevaa elämäänsä helpotetaan eikä vaikeuteta.

Vammaisen elämä on haastava ja haavoittuva. Monia esteitä ja vastuksia on selätettävänä jo vammaisuuden vuoksi. Sen lisäksi he ovat aina joutuneet kohtaamaan ennakkoluuloja. Tuttuja ovat syrjintä, vähättely, kakkoseksi jääminen, väliinputoaminen.

Jo aivan pienet lapset huomaavat poikkeavan ulkomuodon tai käyttäytymisen. Pieni lapsi tarkastelee vammaisen erilaisuutta uteliaasti ja avoimesti. Jos hän saa tukea hyväksymiseen, ei vammaisessa ole mitään oudoksuttavaa tai pelottavaa. Mutta jos lasta ei kasvateta erilaisuuden hyväksyntään ja jokaisen ihmisen arvostamiseen, alkaa kiusaaminen välittömästi.

On arvokasta, että Kristillisdemokraatit saivat aikaan päivitetyn vammaispoliittisen ohjelman.

Tekotapa oli työläs ja vaativa: ohjelma kumpusi kokemusten pohjalta. Ohjelman tekijät olivat kokemusasiantuntijoita, eli itse vammaisia tai vammaisen lähiomaisia, osa myös hoitoalan ammattilaisia.

Työllistyminen on yksi kipeimmistä haasteista. Liian harva työkykyinen vammainen saa työpaikan. KD:n ohjelma toteaa ykskantaan ja painokkaasti: Kaikilla tulee olla oikeus tasa-arvoiseen elämään.

Vääränlaiset asenteet ja ennakkoluulot aiheuttavat monen korkeastikoulutetunkin vammaisen jäämisen työelämän ulkopuolelle.

Liikuntavammaiset arvostavat esteetöntä liikkumista suuresti, ja lakimuutosten jälkeen tähän onkin saatu parannusta. Myös muut kuin liikuntavammaiset kaipaavat esteettömyyttä. Kuinka paljon turhaa vaivannäköä ja harmistusta onkaan koettu, kun vammaisen omaiset taistelevat byrokratian hampaissa oikeuksiensa - ja vammaisen hyvän elämän - puolesta. Heikoimmilla ovat ne, jotka eivät jaksa tai kykene taistelemaan, tai joilla ei ole omaisia lähellään.

Vammaisen lähellä elävät ja hoitajat ovat äärimmäisen kovilla. Heidän jaksamiseensa pitää panostaa.

Vammaispoliittisen ohjelman tekijät muistuttavat, että jokainen vammainen on erilainen, jokaisen tarina on omansa. Haasteet ovat siksi hyvin moninaiset, ongelmia on koulunkäynnistä ja työllistymisestä aina oikean hoitopaikan löytymiseen ja vammaisten hyväksikäytön ehkäisyyn. Keinovalikoiman on oltava runsas.