Keskiviikko 29. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » EU tienhaarassa

EU tienhaarassa

13.10.2011

Esa Erävalo

EU on tienhaarassa. On valittavana kaksi päämäärää: joko paljon nykyistä suurempi vallan keskitys Unionille tai nykyisin säännöin toimiva Unioni.

Euroopan Parlamentin enemmistö ja myös komissio ovat valmiita ottamaan historiallisen loikan vallan keskittämiseksi EU:lle.

Liberaaliryhmän (Suomesta Keskusta ja Rkp), demariryhmän ja vihreiden ajatukset ovat selvät: 1) keskitetään suuret rahavarat jäsenmaista Euroopan vakausmekanismiin tai mieluummin Euroopan valuuttarahastoon ja siirrytään tässä enemmistöpäätöksiin 2) otetaan jäsenmaiden velka yhteisvastuuseen 60% bkt-osuuteen asti eurobondeilla 3) perustetaan EU:n valtiovarainministeriö. Demareiden pyrkimys on nostaa EU:n budjetti 5-10% bkt-osuuteen, ja yhdentää myös sosiaalipolitiikka.

Toinen vaihtoehto on keskittyä vapaiden sisämarkkinoiden rakentamiseen, tutkimus-kehitys- ja innovaatioyhteistyöhön, vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamiseen ja korostaa jokaisen jäsenmaan vastuuta oman kilpailukykynsä parantamisesta. EU:n budjetti pidettäisiin noin yhden prosentin bkt-osuuden tasolla. Tämä on Saksan nykyhallituksen linja, mutta Saksan vihreät ja viimeksi demareiden ex-kansleri Schröder ajavat tulonsiirto-liittovaltio-linjaa. Jos tulevissa liittopäivävaaleissa jatkuu CDU:n tappiokierre ja muodostetaan demareiden ja vihreiden hallitus, silloin liittovaltion torjujiksi jäisivät lähinnä Iso-Britannia, Hollanti ja Suomi, sillä monet nettosaajamaat, hyötyisivät tulonsiirtounionista.

Tulonsiirtounionin sijasta on paras kilpailla taloudellisilla ekosysteemeillä, jolloin kukin jäsenmaa ponnistelee koko yhteiskuntansa kilpailukyvyn parantamiseksi. Verrattuna suurten tuloerojen, sosiaalisten jännitteiden ja korruption leimaamaan eteläiseen Eurooppaan pohjoismainen hyvinvointimalli voi osoittautua kilpailukykyisimmäksi vähentäessään tuloeroja ja sosiaalista tilausta korruptiolle.

Huolestuttavaa on, että viime viikolla hyväksytyn sikspäkin makrotalouspaketissa EU voi alijäämämaiden ahdingon parantamiseksi pakottaa ylijäämämaita nostamaan palkkatasoaan liiallisesti tai muuten rapauttamaan kansainvälistä kilpailukykyään.

Tasauksen sijasta tarvitaan avointa ja tervettä kilpailua yhteiskuntien välillä, parhaiden käytäntöjen edistämistä, ei yhteiskuntien sulauttamista.