Keskiviikko 29. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Suostunko mukaan talkoisiin?

Suostunko mukaan talkoisiin?

01.09.2011

Kristiina Kunnas

”Puolue on kansanliike, jossa toimimisen tulee olla innostavaa, haastavaa sekä motivoivaa.” Näin sanotaan KD:n uudessa visiossa, jonka väliaikaiseksi puoluesihteeriksi valittu Asmo Maanselkä esitteli Kokkolan puoluekokouksessa. Mitä se merkitsee yksittäiselle jäsenelle? Ainakin kutsua talkoisiin.

Enää ei saada tuhatta henkeä Kristillisdemokraattien puoluekokoukseen, eikä viittäkymmentä innokasta tupailtaan.

Talkoohengen kato on karua todellisuutta. Myös yhteisöllisyyden tarve on muuttunut. Toisiin ihmisiin pystyy olemaan yhteydessä nettikamera-puhelimen Skypen avulla ja kaukana asuvat tuttavat voivat kommunikoida sosiaalisessa mediassa reaaliaikaisesti. Ei liene liioiteltua todeta, että nykytekniikka on vähentänyt kokoontumisten merkitystä, tai ainakin muuttanut sitä.

Talkoohengen muutoksesta ja puutoksesta kärsivät nyt eniten juuri ne, jotka ovat perinteisesti perustaneet toimintansa vapaaehtoisuuden joukkovoimaan. Menettäjinä ovat urheiluseurat, seurakunnat ja poliittiset puolueet.

Yhden yksittäisen jäsenen - sinun tai minun - kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että haluamme jonkun muun ottavan vastuun tarjotusta tehtävästä. Kun yhä useampi meistä jättäytyy pois tai kieltäytyy kiireisiin, töihin, perhesyihin tai muihin vedoten, kerääntyy vastuu tehtävistä töistä yhä pienemmälle joukolle. Nämä viimeiseksi jäävät harvalukuiset aktiivit kuormittuvat sitten entistä ankarammin.

Ja mitä useampi jää toiminnasta pois, sitä vähemmän on käsiä, jalkoja ja välittäviä sydämiä.

”Puolue on kansanliike, jossa toimimisen tulee olla innostavaa, haastavaa sekä motivoivaa.”

Entä jos innostus, haastavuus ja motivoivuus tulisivatkin jo siitä, että taas antaisi osan itsestään yhteisiin talkoisiin?

Se, joka jää sivuun ja antaa muiden tehdä työt, voi huonosti. Se, joka suostuu työhön ja vaivannäköön, saa tyytyväisen mielen.

Puoluetoiminnassa suurin osa kaikesta tehdään muiden töiden ohella. Monesta luottamustoimesta ei makseta edes korvausta. Varapuheenjohtajatkin antavat aikaansa omien töittensä ohella. Miksi emme siis me muut?

Talkookutsuun pääsee vastaamaan viimeistään kuntavaalikampanjoiden alkaessa. Lähtemällä ehdokkaaksi tai tukijoukoksi joutuu luopumaan itsekkyydestään ja mukavuudenhalustaan. Se jos mikä tekee ihmiselle hyvää!