Sunnuntai 19. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Monenlaista voimaannuttamista

Monenlaista voimaannuttamista

11.12.2008

Esa Erävalo

Viisaiden työryhmä on jälleen miettinyt Suomen tulevaisuutta ja päätynyt Sitran raporttiin ”Muutoksen Suomi”. Raportissa keskeiseksi käsitteeksi nousee englannin sanasta ”empowerment” suomennettu ”voimaantuminen”. Törmäsin sanaan ensimmäisen kerran raporteissa, joissa kehitysvammaisia haluttiin ”voimaannuttaa” oman elämänsä hallintaan ja vaikuttamiseen. Aiemmin samasta asiasta näytettiin ilmaisuja ”antaa eväitä johonkin”, ”kouluttaa”, ”valmentaa” ja ”opastaa”.

Kristillisessä kielenkäytössä suurin voimaannuttaja on kolmiyhteinen Jumala, jolla on valta ja voima ja joka varustaa voimallaan. Kristuksen sanoman voimaa koetaan Pyhän Hengen vaikutuspiiirissä.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa keskitytään siihen miten instituutiot voisivat voimaannuttaa ihmisiä. Sana korostaa, että ihmisten luovuudelle on annettava tilaa ja mahdollisuuksia toteutua ja vaikuttaa. Vaarana on huomaamattomasti sisäänrakennettu ajatus ettei Jumalan voimaa tarvita vaan ihmisen oma voima riittää kaikkeen.

Helsingin yliopiston rehtorin Ilkka Niiniluodon mukaan instituutioita tulisi uudistaa voimaannuttamisen ajattelutavan mukaan ja puolueet voisivat olla tässä keskeisiä toimijoita. Työryhmän jäsen Osmo Soininvaara tosin kommentoi jättäneensä politiikan juuri sen takia, ettei tällaista siellä tapahdu.
Olisiko voimaannuttamisen toteutuminen kuitenkin mahdollista puolueiden kautta? Voimaannuttaminen on juuri sitä, mitä KD:n on lähtökohtaisesti tarkoitus tehdä. Tarkoitus on nimenomaan antaa kristilliseltä arvopohjalta toimiville eväitä, neuvoja, koulutusta, tietoja ja taitoja... eli monin eri tavoin vahvistaa heidän kykyään, taitojaan ja tahtoaan vaikuttaa yhteiskunnassa myönteisillä  tavoilla.

KD:n toimintasuunnitelmassa ensi vuodelle korostuvat koulutus ja viestintä. Pitkäjänteisessä koulutuksessa onkin paljon tehostamista. Olisi erinomaista, jos KD:ssa voimaannuttamisen perusajatus todella sisäistettäisiin kattavaksi visioksi. Voimaannuttaminen on palvelutehtävämme.

Ilmaisia ideoita 2

Viikon ”ilmainen idea” on sosiaaliturvan viidakon selvittäminen kansalaisille vuorovaikutteisella ohjelmalla Internetissä. Sosiaaliturvaa kutsutaan viidakoksi. On mahdollista rakentaa viidakostakin virtuaalinen kuva, josta kansalaisille selviää havainnollisesti miten sosiaaliturva toimii.

Olen käyttänyt hyvänä tietolähteenä Keskinaisen työeläkevakuutusyhtiö Varman julkaisua Sosiaaliturva 2006. Internetissä olisi mahdollisuus vielä parempaan suoritukseen. Palveluun voitaisiin yhdistää tilastollinen analyysi graafein siitä, kuinka moni on sosiaaliturvan piirissä ja mitä maksut ovat suuruudeltaan missäkin luokassa keskimäärin. Sosiaaliturvaa uudistavan Sata-komitean tulevat esitykset nähtäisiin yhteyksissään, jos niitä voitaisiin verrata nykykäytäntöön. Palveluun voisi liittää myös sosiaaliturvapelin... ja vaikka laskennat siitä mitkä ovat missäkin tilanteessa tuloloukun vaikutukset.

Vastaamalla kysymyksiin ja lisäkysymyksiin, voisi edetä virtualipalvelussa siten, että saisi tietää minkä suuruiseen sosiaaliturvaan on antamillaan tiedoilla oikeutettu. Samalla saisi tukien hakuohjeet ja selventävät vinkit. Näinhän toimitaan sosiaalityöntekijän vastaanotollakin. Erilaiset virtuaaliselvitykset voisi ottaa mukaan tallenteena tai tulosteena, niin että virkailijoilta säästyy rutiinitoimissa aikaa ja vaivaa.