Sunnuntai 19. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Tarkan markan teot

Tarkan markan teot

23.10.2008

Esa Erävalo

”Valmisteilla, mietinnässä, työryhmä on asetettu...” Hallitus vastaa samalla tyylillä niin oppositiolle välikysymykseen kuin eduskunnan edessä mieltään osoittaville omaishoitajille. Tässä olisi toivotalkoiden paikka. Kasvaa toive siitä, että vastauksina olisivat myös teot. Onhan esimerkiksi omaishoidon tuen siirtämistä Kelalle selvitelty jo tarpeeksi ja selvitysmies antanut kauan sitten suositukset myös vanhustenhoidon parantamisesta.

Uhkaava taantuma ja talousvaikeudet edellyttävät, että niin kunnissa kuin valtionhallinnossa haetaan kustannustehokkaimpia ratkaisuja. Omaishoito säästää yhteiskunnan varoja. Olisi katastrofi terveydenhuollolle, jos 60000 hoidettavaa siirtyisi omaishoidosta sairaaloihin. Jos omaishoitajien jaksamisesta ei pidetä huolta ja keskimäärin 416 euron kuukausipalkkaa ei nosteta, aiheutetaan tällaista paljon kalliimmaksi tulevaa siirtymää laitoshoitoon.

Sama pätee perhehoitoon. Perhehoitajista on pula monin paikoin, koska työ on raskasta ja ympärivuorokautista, mutta korvaukset laahaavat jäljessä. Vaikka perhehoitajista osattaisiin pitää paremmin huolta, perhehoito olisi edelleen paljon laitoshoitoa edullisempaa. Laitosvaltaisuudesta on siirryttävä yhä enemmän ihmisen mukaan räätälöityihin ratkaisuihin.

On edullisempaa ennaltaehkäistä ongelmia oppilashuollossa kuin korjata laiminlyöntien seurauksia. On edullisempaa pitää osaavaa väkeä töissä nyt kuin aiheuttaa palvelujen heikkenemisestä johtuvia ongelmia ja työvoimapulaa muutaman vuoden kuluttua. Varsinkin taantuman aikana on pidettävä pää kylmänä ja investoitava ihmisiin, t&k-työhön, julkiseen rakentamiseen... eli tulevaisuuden rakentamiseen.

Se 400 miljoonaa euroa, jota KD esittää siirrettäväksi tuloverojen alennuksesta terveydenhuoltoon, elvyttää suhdannepoliittisesti siinä kuin veroale. Välikysymyskeskustelu osoitti, että hallituspuolueet eivät vain halua sitoutua sellaisiin menojen lisäyksiin, joita on vaikea karsia, vaan jatkavat kuntien pakottamista tiukkaan taloudenpitoon. Jos se on tarpeen joidenkin kuntien suhteen, yhtä moni kunta joutuu säästö- ja velkakierteeseen. Nykylinja aiheuttaa enemmän menoja pitkällä aikavälillä kuin säästää lyhyellä. Verojen alennuslinja on tullut tiensä päähän. Tämän alemmaksi veroasteessa emme pääse, sillä väestön vanheneminen ja palvelutarpeen kasvu vaativat tulevina vuosina lisää verotuloja. Ne tulee vain osata sijoittaa edullisimmin tulevaisuuden kannalta.

Kunnat ja seurakunnat yhdessä

Kristus-päivillä viime viikonloppuna Turussa rukoiltiin moniin yhteiskunnallisiin ongelmiin viisaita ratkaisuja. Tuli selvästi näkyviin tarve ottaa seurakunnissa esiin, huolen ja rukouksen aiheiksi, todelliset ihmisten kokemat ongelmat.

Lähimmäisten auttamisessa seurakuntien ja kuntien yhteistyö on erittäin tärkeää. Regimenttioppi ei tarkoita, että kunnat ja seurakunnat toimisivat erillään, vaan että ne toimisivat yhdessä. Jotta maalliset toimemme menestyisivät, tulee kääntyä Jumalan puoleen rukouksissa. Jotta voimme kääntyä Jumalan puoleen avoimin sydämin, on meidän huolehdittava velvollisuuksistamme lähimmäisiämme kohtaan.
Kunnat voivat oppia seurakunnilta, ja seurakunnat kunnilta, kokonaisvaltaista auttamista, vaikkakin eri toimintatavoista lähestyen.