Perjantai 28. helmikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Terveydenhuolto vai veroale?

Terveydenhuolto vai veroale?

09.10.2008

Esa Erävalo

Välikysymys terveydenhuollon tilasta osuu kipeästi hallitukseen, jonka tulisi valtionosuuksien kautta tukea kuntia niiden perustehtävissä. Olisiko tuloveroja voitu alentaa vähemmän, jotta rahoja riittäisi terveydenhuollon tarpeisiin?

Kyllä. Tätä mieltä on koko oppositio ja kyselyjen mukan selkeä enemmistö kansalaisista. KD esittää, että puolet ensi vuodelle suunnitelluista tuloverojen alennuksista suunnattaisiin terveydenhuollon pelastuspakettiin.

Mutta eikö veroale ole suhdannepoliittisesti oikein ajoitettu juuri nyt, kun koko maailma painii finanssikriisin kanssa?

On toki oikein tukea kotimaista kulutuskysyntää, mutta sama rahamäärä saadaan talouden kiertoon myös sijoittamalla palveluihin. Erityinen lisähyöty saadaan paikkakunnilla, joissa vielä on merkittävää työttömyyttä.

Ihmiset ovat Suomen tärkein resurssi. Kansalaisten terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ovat kansantaloudellisesti kannattavia sijoituksia. Maamme kilpailukykyä parantaa jokainen, joka pelastuu terveyteen henkiseltä tai fyysiseltä sairaudelta, varsinkin pitkäaikaissairaudelta. Mitä terveempi ilmapiiri ja toimintatavat yhteiskunnassa ovat, sitä luovempi ja tehokkaampi on myös ihmisten työelämä.

Kuntien talousahdinko on johtanut siihen, että esimerkiksi oppilaanohjauksesta, kouluterveydenhuollosta ja mielenterveyspalveluista tingitään. Ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimien laiminlyönti tulee maksuun muutaman kuukauden tai vuoden kuluttua. Hinta vain on paljon kalliimpi, sillä monet kansalaiset ehtivät mennä huonompaan kuntoon kuin jos ongelmiin tartuttaisiin ajoissa.

Turvatakseen edes tärkeimmät peruspalvelut useat kunnat joutuvat ottamaan velkaa, nostamaan veroäyriään, jopa lomauttamaan henkilöstöään. Kuntien ja kansalaisten terveydeksi koituisi, jos puolueiden puheet ja teot valtakunnan tasolla ja kunnissa tukisivat toisiaan tai olisivat edes saman suuntaisia.

Terveen kasvuympäristön puolesta

”Lapsi tarvitsee ei ainoastaan hyviä kehittäviä virikkeitä, vaan myös suojaa vääriltä virikkeiltä. Tässä asiassa tahdomme vedota paitsi vanhempiin, myös mediaan ja yhteiskunnan poliittisiin päättäjiin. Ne tarvitsevat rohkeutta rajoittaa sellaisten vaikutteiden saamista, jotka vaurioittavat tai ohjaavat väärään suuntaan”, sanoi arkkipiispa Paarma, kun tiistaina julkaistiin piispojen sosiaalieettinen kannanotto ”Rakkauden lahja”.

Totta. Tarvitsemme yhteisvastuuta toisistamme ilman että se leimataan ”sensuuriksi”, ”holhoamiseksi”, ”moralismiksi” tai muilla tavoin. Näiden leimojen uhmaamiseen tarvitaan rohkeutta.

Maahanmuuttajat voimavarana

”Vastaanottokeskuksissa odottaa kuntaan sijoittumista 240 myönteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa ja 75 kiintiöpakolaista” totesi Tarja Tallqvist pitäessään KD:n ryhmäpuheenvuoroa kotouttamislaista. Kunnille vastaanotosta maksettavat korvaukset ovat jämähtäneet lama-ajan tasolle.
Maahanmuuttajat ovat yhä merkittävämpi voimavara Suomelle, jos määrätietoisesti korjataan torjuvat asenteet, kielitaidottomuus, puutteellinen koulutus ja se, että korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien tutkinnot eivät vastaa virkoihin pääsemistä.