Sunnuntai 19. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Henkisen tilan taustat

Henkisen tilan taustat

02.10.2008

Esa Erävalo

Kristinuskosta poiskääntymistä ovat monet ajaneet väitteillä, että siten vapaudutaan, järkevöidytään, edistytään... Kukaan näistä vääristä profeetoista ei ota vastuuta nyt, kun korjataan Jumalasta luopuneen kulttuurin äärimmäisiä hedelmiä.

Kauhajoen tapahtumien analyyseissä kiinnittää huomiota se kuinka vähän puhutaan kristinuskosta ja kulttuurin syvävirtauksista. Mielestäni Jokela ja Kauhajoki ovat ääritapauksia, joiden todennäköisyys kasvaa sitä mukaa kun hajoaa usko yhteen Jumalaan, objektiivisesti oikean ja väärän olemassaoloon. Molemmissa tapauksissa tekijät olivat julkiateisteja. Nuoruuden ehdottomuudella he ovat vieneet johtopäätöksensä loppuun asti: kukin saa määrittää omat arvonsa, vihan arvot ovat valittavissa siinä kuin lähimmäisenrakkauden.

Nuoriso on identiteettiään etsiessään vaikeassa tilanteessa. Kun hajoaa yhteisön henkisenä pohjavireenä ollut usko ”hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan”, kuten Bonhoefferin virsi asian ilmaisee, altistutaan mitä moninaisimmille pahan vaikutteille. Kun monet herkät nuoret samaistuvat kuoleman ja pahuuden kulttuuriin, on henkisen syväsuojan hylkäämisen jälkeen odotettavissa kuoleman ja pahuuden tekoja. Kyse on enää todennäköisyyksistä: missä ja milloin, sitä ei tiedä, mutta tietää, että jotain synkkää syntyy silloin, kun yhä useampi on pahan kanssa suojaton.

Tätä ruokkii suorituskulttuuri, jossa voi saada arvostusta pahan tekemisellä ja jossa heikkoutta hävetään. Häpeäkulttuuri tuottaa tarpeen naamioida häpeänsä yrityksillä olla jotakin aivan erikoista. Identiteettiään etsivä nuori ottaa vahvan, jumalolennon, roolin. Kyse on valheellisesta kuvasta maailmasta ja itsestä. Tällaisen valheen perustat ovat syvällä siinä kulttuurissa, joka vierastaa Jeesuksen Kristuksen kutsua luokseen heikkoina, syntiin taipuvaisina, anteeksiantamusta ja rakkautta kaipaavina ihmisinä.

Syntyneessä arvokeskustelussa hapuillaan hukassa, jos lähdetään liikkeelle perusvalheesta, ettei muka ole Jumalaa, eikä varsinkaan sellaista ihmisiä rakastavaa Jumalaa, jonka luo tien Jeesus Kristus avasi suurimmalla mahdollisella uhrilla meidän puolestamme. Väärälle perustalle ei voi rakentaa oikeaa analyysia.

Oikein totesi toiminnanjohtaja Timo Purjo Non Fighting Generation ry:stä mielipidekirjoituksessaan (HS 23.9.): ”Yhteiskunta on henkisessä kriisissä, joka näkyy siinä, että lapset ja nuoret joutuvat rakentamaan keskeneräistä minuuttaan menestyksen aikakaudella ilman eettistä perustaa, joka muodostuisi perinteisistä hyveistä ja arvoista.” Tähän tulee lisätä, että sellaiset perinteiset arvot, ”kuten hyvyys, välittäminen, rakkaus ja niin edelleen” ovat kristillisiä perusarvoja.

Hiilivoimaloiden uusi tuleminen

Saksassa investoidaan uusiin rusko- ja kivihiilivoimaloihin. Sikäli kuin ne korvaavat teknisesti vanhentuneita voimaloita, päästöt vähenevät. Silti perussuunta on väärä. Nyt rakennettavia laitoksia ei edes rakenneta sellaisiksi, että hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikka (CCS) voitaisiin niihin myöhemmin asentaa. CCS:n kehittämiseen liittyy paljon epävarmuutta: paljonko haudattu hiilidioksiditonni tulee maksamaan? Ovatko maanalaiset varastot turvallisia? Nykyvauhdilla CCS-tekniikasta tulee vaihtoehto vasta 2020-luvulla. Siihen asti tulisi voida käyttää ydinvoimaa, eli muuttaa ydinvoimasta luopumislakia. Se edellyttää, että ydinjätteen kaivosvarastoinnin järkyttävät virheet korjataan.