Perjantai 28. helmikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Kristillisdemokraatin ihanteet

Kristillisdemokraatin ihanteet

11.09.2008

Esa Erävalo

On hyvä pitää ihanteet mielessä, eikä vain kyynisesti todeta, ettei niitä kuitenkaan pysty saavuttamaan. Ne antavat suunnan, vaikka usein kompuroisi ja epäonnistuisi. Kristillisdemokraateilla ei ole mitään täydellisyys- tai uskonnollisuustestiä. Yhteiset ihanteet löytyvät, jos allekirjoittaa perinteisen kristillisen arvopohjan, kiteytettynä lähimmäisenrakkauden kultaiseen sääntöön. Äänestyksissä puolueen edustajilla on omantunnonvapaus.

KD ei aja minkään tietyn ryhmän etuja muita vastaan vaan sovittaa yhteen erilaisia tavoitteita. Kristillisdemokraatit voivat siten puolueettomasti etsiä sellaisia ratkaisuja, joiden kanssa voi elää hyvällä omallatunnolla.

KD:ssa ajatellaan, että eettisyys, vapaus ja vastuu tulee yhdistää toisiinsa kokonaisvaltaisesti. Käytännön päätöksenteossa tärkeää on pureutua faktatietoon, sillä osatotuuksia ja harhaanjohtamista esiintyy runsaasti. Myös oman tietämättömyytensä ja erehtyväisyytensä saa rehellisesti tunnustaa. Toistenkin epätäydellisyyttä tulee sietää ja avoimessa keskustelussa hakea eri näkemykset ja niiden perustelut. Puolueen politiikka nojautuu yksilöiden tieto-, kokemus- ja katsomuspohjaan, siksi ihanteellisesti KD on:

•    Kansainvälisesti solidaarisempi kuin Vasemmistoliitto edistajiensa kokemustaustalta lähetys- ja kehitysyhteistyössä.
•    Sosiaalisempi kuin sosialidemokraatit, kokemuspohjalla esimerkiksi päihde- ja diakoniatyöstä.
•    Vapauttavampi kuin liberaalit, koska suvaitsevaisuus ei ole eettistä välinpitämättömyyttä vaan nousee kestävästä arvopohjasta.
•    Maahanmuuttajaystävällisempi kuin Rkp voimakkaalla maahanmuuttajatoiminnallaan.
•    Perhemyönteisempi kuin  Keskusta tuodessaan mukaan kokonaisen ihmis- ja avioliittokäsityksen ja lasten kasvattamisen eettisesti harkitseviksi.
•    Vihreämpi kuin vihreät sovittaessaan luomakunnan suojelun muun yhteiskuntakehityksen kanssa ja käytännön tekoihin.
•    Eläkeläismyönteinen hoitoalalla työskentelevien jäsenten kautta ja korostaessaan ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja terveitä elintapoja.
•    Isänmaallisempi kuin Perussuomalaiset, suuntautuessaan EU:n muuttamiseen palvelevaksi.
•    Yrittäjäystävällisempi kuin Kokoomus, jäsentensä kokemuksilla pienyrittäjyydestä.

Kun onnistutaan yhdistämään eri näkökannat asiapohjalta ja terveeltä arvopohjalta, voidaan pyrkiä kokonaisvaltaisesti kestävään politiikkaan.

Konetekniikan tieteellinen taso korkeammalle

Suomalaisen konetekniikan tutkimuksen kansainvälinen arviointi antaa hyviä ohjeita. Tieteellistä tasoa tulee nostaa. Yhteistyö teollisuuden kanssa tulee tehdä siten, että tutkimustuloksia voidaan myös julkaista arvostetuissa lehdissä ja konferensseissa. Lyhytjänteisen sovelletun tutkimuksen ja pitkäjänteisen perustutkimuksen välillä tulee löytää toimivampi suhde. Suomen Akatemian tutkijakoulu todettiin hyväksi, ja tutkijoille pitää saada urakehitykseen etenemisjärjestelmä. Opetuksen ja tutkimuksen suhde tulee tasapainottaa ja väitöskirjaa tekeville taata 4-5 vuodeksi 80% ajasta tutkimukseen. Yhteistyöllä ja tutkijaryhmien kasvattamisella tulee keskittää voimia. Tämä vahvistaa KD:n linjan, että pyrittäessä t&k-rahoissa 4% bkt-osuuteen, rahoitus tulee suunnata entistä enemmän yliopistojen ja tutkimuslaitosten kautta.