Perjantai 28. helmikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Vihreämpi kuin Vihreät?

Vihreämpi kuin Vihreät?

04.09.2008

Esa Erävalo

Öljyn ja kivihiilen käytön puolittaminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä on mahdollista, laskee KD:n energiapoliittinen työryhmä 56-sivuisessa raportissaan, joka löytyy nettisivulta www.kd.fi.

Tavoite kasvihuonekaasupäästöjen alentamiseksi on todella kova ja edellyttää kaiken onnistumista nappiin, varsinkin uuden tekniikan nopeaa omaksumista. Myös Vihreällä Liitolla on hyviä esityksiä kasvihuonekaasupäästöjen alentamiseksi, mutta KD:n työryhmän esitykset ovat vielä ”vihreämmät”.

Vihreä Liitto ei kannata 5-10 isohkon jätteenpolttolaitoksen rakentamista, nk ”sekajätteen massapolttoa”. Maissa, joissa jätteenpolttoa laajasti harrastetaan, on kuitenkin myös korkein kierrätysaste. Jätteenpolttolaitokset vähentävät metaanipäästöjä kaatopaikoilta ja tuottavat kivihiiltä korvaavaa energiaa.

Vihreä Liitto ei pääse sopuun turve-energian tuottajien kanssa. KD:n energiatyöryhmä esittää toteutettavissa olevaa kompromissia, jossa turve-energia ajetaan vähittäin alas vasta vuoden 2020 jälkeen, joten tuottajat saavat riittävän siirtymäajan.

Vihreä Liitto on dogmaattisesti ydinvoimaa vastaan. KD:n työryhmän esityksessä saataisiin Olkiluodon kaksi reaktoria modernisoimalla 300 MW lisätehoa ja nk. kuudes ydinreaktori rakennettaisiin Loviisan kahden vanhan neuvostovalmisteisen ydinreaktorin tilalle vuodeksi 2027. Tällöin Suomeen jäisi kuuden reaktorin sijaan neljä. Samalla olisi mahdollista rakentaa lämpöputki uudesta ydinvoimalasta pääkaupunkiseudulle, jolloin voitaisiin hiilivoimaloita siirtää säätö- ja varavoimaksi.

KD:n työryhmä pyrkii 3000 MW nimelliseen tuulivoimatehoon vuonna 2020. Toteutettavissa oleva esitys on parempi kuin yleiset toivomukset.

KD:n työryhmän esityksessä teollisuuden sähköenergian tarve tyydyttyy, mitä ei ole selkeästi luettavissa Vihreän Liiton ohjelmista. Näin vältetään tuotannon siirtyminen maihin, joissa päästörajoitukset eivät ole niin tiukkoja kuin Suomessa.

Vihreän Liiton ja KD:n energialinjassa on kuitenkin enemmän yhteistä kuin erottavaa. Ihmiskunnan suuri tehtävä on varjella luomakuntaa, torjua ympäristötuhot ja välttää yli 2 asteen ilmastonmuutos. KD:n työryhmä ei kuvittele hallitsevansa kaikkea tietoa, joten raportti on avoimesti netissä palautteita varten vielä tämän viikon ajan. Korjausehdotusten jälkeen työstetty versio julkaistaan 11.9. klo 17 eduskunnan kansalaisinfossa.

Kansan mielipide yhtyy KD:n linjaan

Erilaisissa mielipidetiedusteluissa suurin osa suomalaisista valitsee mieluummin terveydenhoidon ja vanhustenhoidon palvelujen parantamisen kuin verojen alennukset. KD:n eduskuntaryhmä oli samaa mieltä kesäkokouksessaan Hämeenlinnassa ja Lahdessa.

Eduskuntaryhmä sai hahmotelluksi vaihtoehtobudjettiin tulevat päälinjat. KD luopuisi hallituksen esittämistä 870 miljoonan euron tuloverojen alennuksista. Noin puolet tästä rahasta KD käyttäisi lähinnä verojen alennuksiin pienituloisimmille ja lapsivähennyksiin. Noin 400 miljoonaa euroa käytettäisiin vanhustenhoitoon ja terveydenhuollon pelastuspakettiin.

Näin kotimarkkinat saisivat veroalea paremman elvytyksen sillä taloudellisesti ahtaimmalla olevat käyttäisivät rahat kulutukseen juuri kotimaassa. Kansan solidaarinen mieli yhtyy KD:n vaihtoehtobudjettien perinteiseen sosiaaliseen linjaan.