Perjantai 28. helmikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Ristiriitainen budjettiesitys

Ristiriitainen budjettiesitys

07.08.2008

Esa Erävalo

Valtiovarainministeriön budjettiesitys on ristiriitainen sikäli, että se toteuttaa monia kristillisdemokraattien pitkään ajamia asioita, joita monet hallituspuolueet ovat pitkään vastustaneet. kuten ruoan arvonlisäveron alennus ja minimivanhempainrahojen korotukset, mutta ei edes yritä ratkaista kristillisdemokraattien esille nostamia keskeisiä yhteiskunnallisia ongelmia, kuten vanhustenhoidon ongelmat, lasten ja nuorten ja lapsiperheiden elämisen vaikeudet. Osittain KD:n sinnikäs asioiden ajaminen on siis tuottanut tulosta, osin ei.

”Osaaminen, välittäminen, kannustaminen” luonnehti valtiovarainministeri Katainen budjetin painopisteitä. Sanat ovat hyviä, kuin lainatut puoluesihteerimme Sari Essayahin vaaliesitteestä, mutta onko niillä katetta?

”Välittämisen” osalta on ainakin paljon onttoutta. Vaalikampanjoissa korostuivat vanhustenhoidon saattaminen kuntoon ja lapsiperheiden asema. Esimerkiksi Kokoomuksen keskeinen vaalilupaus oli lapsilisien sitominen indeksiin. Valtiovarainministeriön esityksessä näistä ei ole tietoakaan.
Kun lapsilisiä ei ole sidottu indeksiin, ne itse asiassa ostovoimaltaan laskevat. Ainoastaan 3. ja useammasta lapsesta annettava 10 euron kuukausikorotus merkitsee näille perheille juuri ja juuri indeksikorotusta, mutta ei siis koske 1-2-lapsisia perheitä, joita on eniten. Siksi hallitus pääsee lapsilisien suurista korotuspaineista halvalla, vain 8,7 miljoonalla eurolla. Periaatteessa useampilapsisten perheiden suurempi avustaminen on paikallaan, mutta esitetyt pienet korotukset eivät ole ”välittämistä” vaan lähinnä lapsiperheiden pilkkaamista.

Valtiovarainministeriön logiikan mukaan suuret tuloverojen kevennykset sopivat heikkenevään  suhdannekuvaan, joka maalautuu vientivetoisen taloutemme eteen paljolti USA:n talousvaikeuksien takia. Veronkevennyksillä tuetaan kysyntää ja kasvua kotimaassa, kun vienti alkaa takkuilla, eli ne lähinnä vaimentavat kokonaiskysynnän hidastumista.

Vastaavaan tulokseen päästään paremmin suuntaamalla ostovoimaa tiukimmilla oleville, siis kaikkein pienituloisimmille. Silloin ostovoima jää paremmin Suomeen välttämättömiin kuluihin eikä kulu esimerkiksi ulkomaanmatkoihin. Osa tuloverojen 800 miljoonan euron kevennyksestä tuleekin sijoittaa lapsiperheiden ja ikäihmisten hyvinvointiin, mikä tukee myös kansantaloutta pitkällä tähtäimellä parhaiten.

Esityksen ristiriitaisuudesta huolimatta on odotettavissa, että KD:n eduskuntaryhmä ottaa siihen tiukan kannan talousarvioesitykseen  28.-29.8. kesäkokouksessaan.

Sunnuntaiaukioloa vapauttamassa

On kiitettävä Kokoomuksen ja Keskustan poliitikkoja avoimuudesta, kun he esittävät kauppojen sunnuntaiaukiolon edelleen vapauttamista.  Esityksen toteutuminen lisäisi kauppojen kustannuksia ja siten korottaisi ruoan hintaa, estäisi useita perheitä nauttimasta yhteisestä vapaa-ajasta ja veisi perinteistä jumalanpalveluspäivää kohti tavallista arkipäivää.

Keskustan ja Kokoomuksen nykyisen johdon ”liberaali” irrottautuminen kristillisten kirkkojen perinteestä ja perustelluista kannanotoista tuskin jää heitä äänestäneiltä huomaamatta. Jännityksellä odotamme miten esimerkiksi perinteiset lestadiolaisalueet reagoivat.