Maanantai 27. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Ihmisillä tehdään tuottoisaa kauppaa

Ihmisillä tehdään tuottoisaa kauppaa

11.12.2014

Linda-Riina Paavilainen


”Ihmisarvo on tärkeämpää kuin markkina-arvo”. Tämä kristillisdemokraattinen tunnuslause pätee kirjaimellisesti ihmiskaupan vastaiseen toimintaan, myös meillä täällä Suomessa.


Joka neljäskymmenes sekunti maailmassa kaupataan ihminen. Ase- ja huumekaupan jälkeen kyse on kansainvälisen rikollisuuden tuottoisimmasta toiminnasta.
800 000:ssa tapauksessa ihmiskauppa on valtioiden rajat ylittävää, kertoo YK:n tilasto.

Ihmisten kuljettaminen myytäviksi yli rajojen on huomattavasti helpompaa kuin huumeiden. Lisäksi huumeen voi myydä vain kerran, ihmisen sen sijaan uudelleen ja uudelleen.
Uhreista 76% on naisia. Lasten osuus on  27%. Euroopassa 62% ihmiskaupan kohteiksi joutuvista päätyy seksikauppaan. Naiskauppa onkin organisoijilleen tuottavaa liiketoimintaa.
On laskettu ihmiskauppaajan voivan tehdä jopa 75 000 euron vuosituoton vain yhdellä ihmisellä. Ihmiskauppatilastojen nousujohteisuus selittyykin toiminnan tuottoisuudella ja sen riskittömyydellä muuhun rikolliseen toimintaan verrattuna.

Viime syyskuussa pidetyssä Lahden ihmiskauppaseminaarissa eri NGO-toimijat kertoivat kokemuksia työstään.
Siitä, miten Filippiineillä myydään lapsi uuden plasmatelkkarin toivossa. Tai miten Intiassa ihmisiä on kaupattu yhden Big Mac -hampurilaisen hinnalla. Pohjois-Intiassa voi olla jopa hyväksyttävää myydä lapsi, jos heitä sattuu olemaan liikaa niin, etteivät vanhemmat pysty  huolehtimaan kaikista huonon taloudellisen tilanteensa vuoksi.

Tilastoja ei myöskään paranna tieto siitä, että laittomassa seksibisneksessä olevista alaikäisistä lapsista pelastuu ainoastaan prosentti. Siksi monet ihmiskaupan parissa työskentelevät kansalaisjärjestöt panostavatkin ennaltaehkäisevään toimintaan.
Esimerkiksi Stop the Traffickin työntekijät etsivät kohdemaassaan kadonneita lapsia junista laskettuaan, että heillä näin on  jopa  95%:n mahdollisuus palauttaa lapsi takaisin kotiinsa. Jos lapsi sen sijaan ehtii jo kaupunkiin, “uuteen luvattuun työpaikkaansa”, hän ehtii leimautua. Kotiinpaluu voi tällöin olla mahdotonta, kun selviää, millaiseen työhön oma lapsi on päätynyt. Kyse on koko suvulle koituvasta, kestämättömäksi koetusta häpeästä.

Omassa ihmiskaupan vastaisessa toimintasuunnitelmassamme on arvioitu Suomen olevan vuosittain satojen ihmiskaupan uhrien kauttakulku- tai kohdemaana.
Tänä vuonna myös kansallinen ihmiskaupparaportoija julkaisi arvionsa  ihmiskaupan vastaisen toiminnan tilasta Suomessa. Kyseessä on jo toinen eduskunnalle luovutettu kansallinen raportti.

– Suomen erityisenä haasteena on tunnistaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa rikosprosessissa, sanoo Suomen ihmiskaupparaportoija Venla Roth.
Yleinen väärinkäsitys prostituutiosta on, että hyväksikäyttö ja väkivalta olisi jotenkin poikkeuksellista. Todellisuudessa sen seuraukset uhreille ovat pitkäkestoisia ja traumaattisia, niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.
– Tämä pitää tiedostaa, jos haluamme ennaltaehkäistä laajojen ihmiskauppamarkkinoiden syntymisen myös meille.
Rothin mielestä tämä liittyy ainakin osittain tietämättömyyteen hyväksikäytön oikeasta luonteesta ja olosuhteista.
– Toivottavasti tämäkin raporttimme antaa hyvät mahdollisuudet eduskunnalle linjata seuraavien vuosien ihmiskaupan vastaisen työn tavoitteita ja rakentaa kansallista ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa seuraavalle eduskuntakaudelle.” Roth toteaa.

Kansallinen ihmiskaupparaportoija antaa kertomuksessaan suosituksia, jotka koskevat sekä lainsäädännön uudistamista että viranomaiskäytäntöjen ja -yhteistyön kehittämistä. Lopuksi hän toteaa ihmiskaupan ehkäisemisen olevan todennäköisesti laiminlyödyin osa-alue sen vastaisessa toiminnassa.
Tähän mennessä kysyntää rajoittavat toimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Maan sisäiseen ihmiskauppaan ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota, vaikka merkittävä osa tuomioon johtaneista ihmiskauppajutuista on koskenut nimenomaan maan sisäistä ihmiskauppaa, jossa sekä uhrit että tekijät ovat olleet suomalaisia.

Ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostamiseksi ja uhrien aseman ja oikeuksien edistämiseksi kansallinen ihmiskaupparaportoija suositteleekin muun muassa kokonaisvaltaisen, ihmiskauppaa ennalta ehkäisevän toimintaohjelman laatimista. Sen pitäisi sisältää toimenpiteitä erityisesti työperäisen ihmiskaupan ja Suomen sisäisen ihmiskaupan ehkäisemiseksi sekä ihmiskauppaa aiheuttavan kysynnän, mukaanlukien seksinosto, vähentämiseksi.

Myös ihmiskaupan vastaista toimintaa koskeva EU-direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita ehkäisemään ihmiskauppaa ja puuttumaan sitä ylläpitävään kysyntään (art. 18). Suomen nykyinen lainsäädäntö ei tarjoa riittävää suojaa parituksen ja ihmiskaupan uhreille.

Lisämateriaalia sekä uusimmat ihmiskaupparaportit voit lukea täältä:
www.ihmis­kauppa.fi
Kansallisen ihmiskauppa­raportin voit myös  tulostaa netistä osoitteesta
www.ofm.fi

Kysyntään puuttumalla voi vaikuttaa


Esitutkintaviranomaisten ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän välistä yhteistyötä pitäisi kehittää niin, että ihmiskaupan uhrit tulisivat ohjatuiksi avun piiriin nopeasti. Heidän pitäisi päästä autettaviksi heti, kun esitutkintaviranomaisilla on perustellut syyt uskoa henkilön olevan ihmiskaupan uhri.
Tämän tavoitteen edistämiseksi auttamisjärjestelmän olisi oltava tavoitettavissa 24/7, ja apua, mukaanlukien sopivaa majoitusta, pitäisi olla saatavissa valtakunnallisesti.
Ohjelmassa olisi huomioitava sekä sukupuoli- että lapsinäkökulma. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa muunmuassa sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä Kuntaliiton kanssa tekemää suunnitelmaa, tai ohjetta palvelujen järjestämisestä ihmiskaupan uhreille sekä ihmiskaupan uhreille tarkoitettujen turvakotien perustamista.
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää pitäisi kehittää siten, että mahdollisimman moni ihmiskaupan uhri ohjautuisi auttamisjärjestelmään ja saisi tarvitsemansa avun, kuten sopivan majoituksen sekä riittävän psyykkisen ja arjen elämän tuen.
Kynnys auttamisjärjestelmään pääsylle on pidettävä matalana ja osin madallettava nykyisestä. Samalla on huolehdittava siitä, ettei uhrien auttamista sidota rikosprosessiin tai sen etenemiseen.
Pidän parhaana vaihtoehtona ihmiskaupan ehkäisyssä Ruotsin, Norjan ja Islannin mallia, jossa seksipalveluiden osto on lailla kielletty.
Vain kysyntään puuttumalla voimme vaikuttaa suoraan ihmiskaupan vähenemiseen. Ostokiellolla pyritään estämään eritoten ihmiskauppaa, tahdonvastaista prostituutiota sekä prostituutioon liittyviä sosiaalisia ongelmia.
Olen iloinen KD:n maahanmuuttopoliittisen ohjelman linjauksesta, jossa todetaan:
”Ihmiskaupan uhrien tehokas auttaminen, suojelu, ja oikeuksien turvaaminen ovat avainasemassa koko ihmiskauppailmiön vastaisessa toiminnassa ja tähän on panostettava entistä tehokkaammin ja madallettava kynnystä hakeutua auttamisjärjestelmän piiriin. Tietoisuuden lisääminen ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kansalaisten keskuudessa on erityisen tärkeää.”
Linda-Riina Paavilainen

Kirjoittaja on KD Nuorten hallituksen jäsen