Sunnuntai 26. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » ”Tukirahat yleiseen nuorisotyön tukemiseen”

”Tukirahat yleiseen nuorisotyön tukemiseen”

11.12.2014

Helsingin Kristillisdemokraattista piiriä johtaa puheenjohtaja Tuulikki Tepora.

KD:n Helsingin piiri ja valtuustoryhmä vaativat, että Helsingin kaupungin on lopetettava poliittisten nuorisojärjestöjen rahallinen tukeminen.

Helsingin Kristillisdemokraatit vaativat, että Helsingin kaupunki ei jatkossa myöntäisi rahaa nuorisojärjestöille, jotka ovat suoraan sidoksissa johonkin poliittiseen puolueeseen.
Nykyään Helsingin kaupunki myöntää mm. Nuorisoasiainkeskuksen kautta avustusmäärärahoja helsinkiläisille puoluepoliittisille nuorisojärjestöille. Kristillisdemokraattien mielestä kaupungin nuorisotyön kautta jaettavat tukirahat tulee jatkossa kohdistaa nimenomaan yleiseen nuorisotyön tukemiseen, ei poliittiseen toimintaan.
Kristillisdemokraattien Helsingin piirihallitus ja Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmä muistuttavat, että valtakunnalliset poliittiset nuorisojärjestöt saavat Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahallista tukea, mitä ne voivat jakaa halutessaan eteenpäin piiri- ja jäsenjärjestöilleen. Puolueetkin tukevat nuorisojärjestöjään eri organisaatiotasoilla.
Kristillisdemokraatit kannustavat kaikkia nuorisojärjestöjä omaehtoiseen varainhankintaan toimintansa pyörittämiseksi. Helsingin kaupungin säästöpaineisiin voidaan vastata lopettamalla paikallisten poliittisten nuorisojärjestöjen toiminnan rahallinen tukeminen.

– Nuorisoasiainkeskuksen ja poliittisten nuorisojärjestöjen tapahtumayhteistyötä pitää toki jatkaa, Kristillisdemokraattien Helsingin piirihallitus ja valtuustöryhmä toteavat.
– Toimintaa on kehitettävä siihen suuntaan, että kaikilla Helsingin nuorisojärjestöillä olisi samanlaiset mahdollisuudet hyödyntää Nuorisoasiankeskuksen tiloja ja toimintaa.
 
KD kannustaa nuorisojärjestöjä varainhankintaan.