Keskiviikko 29. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Kynttilöin ja lyhdyin avioliiton puolesta

Kynttilöin ja lyhdyin avioliiton puolesta

27.11.2014

Samuli Rissanen


Nurmijärveläinen Hanna Alava ja helsinkiläinen Ritva Halonen osallistuivat kyttilätapahtumaan miehen ja naisen välisen avioliiton puolesta viime torstaina eduskuntatalon portailla.


Nykyisen avioliittolain puolustajat halusivat osoittaa mieltään eduskunnan portailla viime torstaina. Eduskunnan kanta sukupuoli­neutraaliin avioliittoon selviää tämän viikon perjantaina.

Lyhdyt loistivat eduskuntatalon edessä, kun arviolta kaksi sataa perinteisen avioliittolain puolustajaa oli saapunut paikalle kynttilätapahtuman nimellä kulkevaan mielenilmaukseen.
Tarkoituksena oli vedota kansanedustajiin, joiden käsiteltäväksi ja äänestettäväksi Tahdon2013-kansalaisaloite on tällä viikolla tulossa.
Lapsen oikeuksien päivänä haluttiin kiinnittää huomiota  erityisesti lapsen oikeuksiin.
Väkijoukolle puhunut Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman muistutti, että sukupuolineutraalia avioliittolakia puolustetaan tasa-arvon nimissä, koska se ulottaa avioliiton samaa sukupuolta oleviin pareihin. Kääntöpuolena on kuitenkin lapsen lainsäädännöllisen turvan heikentyminen.
Östman toivoikin, että avioliittolain kohtaloa punnitseva eduskunta pohtisi kaikella vakavuudella asiaa ja tarkastelisi perinpohjaisella analyysillä, mitä kansalaisaloitteen toteuttaminen tarkoittaa erityisesti lapsen näkökulmasta.

– Kun aikuiselle annetaan oikeus määritellä avioliitto vaihtelevien seksuaalisten taipumustensa ehdoilla, lapsen normaalitilaksi määrittyy elämä irrallaan biologisista juuristaan, Östman kritisoi.
 Hän kiteytti Kristillisdemokraattien näkemyksen avioliitosta miehen ja naisen väliseksi sitovaksi sopimukseksi, joka on myös muotoiltu lapsen vastaanottamiseksi ja eheän kasvun tarjoamiseksi. 
Hyvää ei Östmanin mielestä kannata muuttaa. Nykyisenlaisena avioliittolaki täyttää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen määrittelemät lapsen ihmisoikeudet, joihin sisältyy oikeus tuntea biologiset vanhempansa ja kasvaa heidän hoidossaan. Samaa sukupuolta olevan parin kodissa elävä lapsi olisi aina erotettu joko biologisesta isästään tai äidistään.
 – Vaikka näin tapahtuu myös avioerojen seurauksena, biologista juurettomuutta ei aikaisemmin ole lainsäädännössä määritelty lapsen normaalitilaksi.
Östmanin mukaan adoptiossakin lähtökohtana on aina lapsen, ei aikuisen tarve: isättömäksi tai äidittömäksi jääneelle lapselle etsitään korvaava koti.
– Sukupuolineutraalissa avioliittoajattelussa aikuisten vapauden aluetta laajennetaan lasten oikeuksien kustannuksella.

Eduskunnan portailla Östmanin puhetta kuunteli helsinkiläinen lähihoitaja Ritva Halonen, joka oli saanut kahdelta ystävältään tekstiviestin tapahtumasta. Hän kertoi seuranneensa keskusteluja sukupuolineutraalista avioliittolaista jonkin aikaa ja odottaa kansalaisaloitteeseen liittyvän prosessin lopputulosta. Halonen ei toivo hankkeen menevän läpi.
– Uskon, että Jumala loi meidät miehiksi ja naisiksi ja on tarkoittanut avioliiton vain miehen ja naisen väliseksi.
Halosen mukaan Raamattu opettaa jo luomiskertomuksessa, että miehen ja naisen tarkoitus on täydentää toinen toisiaan.

Nurmijärveltä tulleen kymmenhenkisen seurueen joukossa olevan Hanna Alavan näkemykset olivat samansuuntaiset. Hänen mukaansa lapsen oikeudet painavat kuitenkin vaakakupissa eniten.
– Että lapsella on lähtökohtaisesti oikeus isään ja äitiin.
Diakonina työskentelevä Alava on törmannyt asiaan myös kirkon sisällä. Papisto joutuu miettimään asiaa vielä tarkemmin, koska vihkivät avioliittoon.
– En ole itse joutunut käytännön työssä ottamaan kantaa tähän asiaan, mutta tietysti toivon, että minullakin säilyisi oikeus omaan mielipiteeseen asiasta. Sitähän me olemme täälläkin tänään ilmaisemassa, hän sanoo.