Keskiviikko 22. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » ”Tein, mitä ministerin kuuluukin tehdä”

”Tein, mitä ministerin kuuluukin tehdä”

28.11.2013

Samuli Rissanen


Räsäsen mukaan hän toimi kuten ministerin kuuluukin käynnistäessään selvitykset poliisin tietolähdetoiminnasta.


Räsänen ei mielestään hätiköinyt poliisiylijohtajan asemaa koskevassa tapauksessa

Valtakunnansyyttäjänviraston on seuraavaksi määrä selvittää, onko poliisin tietolähdetoiminnasta aloitettava virkarikostutkinta.

Sisäministeri Päivi Räsänen kertoo toimineensa poliisiylijohtaja Mikko Paateron asemaa koskevassa episodissa juuri niinkuin ministerin kuuluukin toimia. Hän ei mielestään tehnyt hätiköityä päätöstä vaatiessaan poliisiylijohtajaa pohtimaan asemaansa. Hän luottaa myös, että nyt sovitut toimet saavat aikaan tarvittavan korjausliikkeen poliisissa.

Räsänen toimi saamansa evästyksen pohjalta

Räsänen kertoo olleensa yhteydessä valtakunnansyyttäjänvirastoon sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli kertonut viime viikolla, ettei Helsingin poliisi rekisteröi tietolähteitään lainkaan. Ministeriä ei oltu informoitu poliisilaitoksen puutteista ja siksi asia oli syytä ottaa esille.
– Kävin valtakunnansyyttäjän kanssa viime torstaina keskustelun tekemistäni havainnoista ja päädyin sen perusteella tekemään tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjälle.

– Pidän tärkeänä, että epäselvyydet käsitellään poliisihallinnosta riippumattoman tahon toimesta oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti, Räsänen kertoo. 

Hän pitää tekemiään toimenpiteitä tarpeellisina, sillä tilanne poliisin sisällä on törkeän lahjonta- ja virkarikosepäilyn vuoksi poikkeuksellinen. Poliisitoimen valvontaan liittyvät puutteet ovat olleet erityisen tarkastelun kohteena sisäministeriössäkin.

Hän muistuttaa myös, että tietolähdetoiminnan rikkeiden lista ulottuu jo kahden vuoden mittaiseksi. Mukaan mahtuu Venäjän presidentti Vladimir Putinia koskeva kirjaus ja siihen liittyvä tietovuoto sekä edesmenneen hiihtäjä Mika Myllylän tapaukseen liittyvät väärinkäytökset. Viime viikkoina Helsingin poliisia on kuohuttanut niin ikään huumepoliisin päällikkö Jari Aarnion saama lahjussyyte.

Räsänen edellyttää yhä selvitystä Paaterolta

Poliisipäälliköt näyttivät ryhmittyvän joukolla poliisiylijohtaja Paateron jatkon taakse viikonloppuna ja tämä päätyikin lopputulemaan, että voi parhaiten kantaa vastuuta jatkamalla tehtävässään.

Räsänen kertoo käyneensä Paateron kanssa poliisin tietolähdetoimintaa läpi pitkissä keskusteluissa. Sen tuloksena he sopivat maanantaina, että salaisten tiedonhankintakeinojen käyttö yhdenmukaistetaan poliisissa.

Räsänen kertoi edellyttäneensä, että Paatero ryhtyy toimiin, joilla luottamus poliisin toimintaan turvataan tilanteessa, jossa Helsingin poliisilaitoksen päällystöön kuuluvan poliisimiehen epäillään syyllistyneen törkeisiin lahjonta- ja virkarikoksiin.
– Poliisiylijohtajan tulee huolehtia, että salaiset tiedonhankintakeinot ja erityisesti tietolähdetoiminta järjestetään kaikissa poliisiyksiköissä yhdenmukaisesti lainsäädännön ja poliisihallituksen ohjeiden ja määräysten edellyttämällä tavalla, Räsänen sanoi.

Räsänen edellyttää lisäksi, että poliisiylijohtaja antaa sisäministeriölle kokonaisselvityksen tehdyistä toimenpiteistä maaliskuun alkuun mennessä.

Räsäsen mukaan ajankohtaisten asioiden selvittämisen lisäksi tarvitaan muutosta poliisin toimintakulttuuriin. 
– Muutos tulee laajemminkin varmistaa esimiestyössä, koulutuksessa ja valvonnassa, Räsänen painottaa.

Tutkinnat ovat käynnissä pitkään

Räsänen kertoo, että 65-vuotiaan Paateron eläkkeelle jäämisen ajankohdasta käytiin viikonlopun aikana keskustelua ja sopiva ajankohta katsotaan yhdessä prosessin edetessä. Paateron on yhä määrä olla mukana poliisin hallinnonuudistuksessa.
– Tämän tehtävän hoitamiseksi ja meneillään olevan poliisin hallintorakenneuudistuksen toteuttamiseksi poliisiylijohtaja jatkaa työtään. Siihen hänellä on ministerin luottamus ja tuki, Räsänen linjasi.

 Tutkinnat ja selvitykset ovat koko vyyhdin osalta käynnissä ja ne saattavat kestää pitkäänkin, sillä pohjalla on jo Aarnion tapaus, joka on sarjassaan ainutlaatuinen Suomessa.

Räsänen pitää perusteltuna sitä, että valtakunnansyyttäjä arvioi, onko poliisissa menetelty tietolähteiden käytössä tai tietolähdetoiminnassa poliisilain, asetuksen ja poliisihallituksen määräyksen mukaisesti, valvonta mukaan lukien.
– Syyttäjä arvioi itsenäisesti aikataulun. Toki olen helpottunut, jos todetaan, että epäilyä lainvastaisesta toiminnasta tai puutteellisesta hallinnosta ei olisi, Räsänen kertoo.