Maanantai 27. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Kansanedustajat Sari Palm ja Sari Sarkomaa: Uusi varhaiskasvatuslaki on valmisteltava asiantuntemuksella

Kansanedustajat Sari Palm ja Sari Sarkomaa: Uusi varhaiskasvatuslaki on valmisteltava asiantuntemuksella

13.12.2012


Tämä ei saa epäonnistua. Eduskunnan Lapsen puolesta-ryhmän puheenjohtajana toimiva Sari Palm pitää uutta varhaiskasvatuslakia yhtenä eduskuntakauden tärkeimmistä uudistuksista.


Eduskunnan Lapsen puolesta-ryhmän puheenjohtajat, kansanedustajat Sari Palm ja Sari Sarkomaa pitävät välttämättömänä, että laaja-alainen työryhmä asetettaisiin pikaisesti valmistelemaan uutta varhaiskasvatuslakia, joka on yksi tämän eduskuntakauden tärkeimmistä uudistuksista.
– Lain valmistelu ei voi perustua nykyisen 40 vuotta vanhan lain korjaamiseen.Laissa on määriteltävä sekä varhaiskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt että päivähoitopalvelujen järjestäminen. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus laadukkaisiin varhaiskasvatuspalveluihin, Palm ja Sarkomaa painottavat.

Varhaiskasvatus on kattava palvelukenttä

Ryhmän puheenjohtajat muistuttavat, että varhaiskasvatus on varsin kattava palvelukenttä ja lapset ja perheet ovat erilaisia. Tämän vuoksi valmistelussakin tulee olla mahdollisimman laajapohjainen tekijäryhmä.
– Valmistelussa tulee kuulla riittävästi pienen lapsen turvallisesta ja tasapainoisesta kasvusta ja kehityksestä perillä olevia tutkijoita. Tätä osaamista ei tule ohittaa.

Työryhmästä uhkaa tulla torso

Opetus- ja kulttuuriministeriö on parhaillaan asettamassa työryhmää valmistelemaan uutta varhaiskasvatuslakia. Työryhmästä ollaan jättämässä ulos kasvatustieteellinen tutkimus sekä laaja koulutus- ja kasvatuspoliittinen asiantuntemus.
– Linjausta on täysin mahdoton ymmärtää. Varhaiskasvatus on osa lapsen elämänkaaren opinpolkua. Opetuksen ja ohjauksen osaajien ammattitaito tulee ottaa valmistelussa riittävästi huomioon, Palm ja Sarkomaa toteavat.

Kansanedustajat kannustavatkin opetusministeriä täydentämään ja vahvistamaan työryhmää varhaiskasvatuksen osaamisella. Palmin ja Sarkomaan mielestä varhaiskasvatuslain valmistelussa tarvitaan kiinteä yhteys kasvatustieteelliseen asiantuntemukseen ja pikkulapsipedagogiikkaan.
– Yliopistojen tekemää laajaa kasvatustieteellistä ja varhaiskasvatustutkimusta sekä opetusalan osaamista on ehdottomasti käytettävä lain valmistelussa.

”Työ on tehtävä perusteellisesti, mutta ripeästi”

– Lakia valmisteltaessa on otettava huomioon myös pohjoismaiset ja Euroopan unionissa tehdyt linjaukset, joiden tavoitteena on taata varhaiskasvatuksella jokaiselle lapselle parhaat mahdolliset lähtökohdat elämään.

– Samoin lain valmistelussa on annettava painoarvoa YK:n lasten oikeuksien komitean Suomelle antamille suosituksille.

Varhaiskasvatuslain valmistelulle on on varattu noin vuosi, mikäli lakiesitys annetaan eduskunnalle suunnitelmien mukaan keväällä 2014.
– Työryhmän työ on tehtävä perusteellisesti, mutta ripeästi. Aikaa on jäätävä riittävälle keskustelulle, lain valmistelulle, kunnolliselle lausuntokierrokselle sekä eduskunnan käsittelylle, Palm ja Sarkomaa  linjaavat.