Tiistai 28. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Hallituksen tekemät viiden miljardin säästö­päätökset eivät ehkä riitäkään

Hallituksen tekemät viiden miljardin säästö­päätökset eivät ehkä riitäkään

29.11.2012

Samuli Rissanen


Suomen talous pitäisi saada kasvu-uralle. Peter Östman ja Päivi Räsänen arvioivat, että viidettä vuotta jatkuva  talouskriisi nakertaa jatkossakin valtion budjettia.
– Hallitus on sitoutunut velkasuhteen taittamiseen ja se voi edellyttää lisää sopeutustoimia, Räsänen muistutti.


Kitukasvuiselle uralle jämähtänyt talous kiihdyttää velkaantumista

Sekä puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen että eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman varoittavat, että lisää talouden sopeutustoimia saattaa olla luvassa.

Velkasuhteen taittamiseen sitoutunut hallitus ei saa jatkossakaan vetoapua talouskasvusta, sillä myös lähivuosiksi odotetaan laihoja, kituvan kasvun vuosia.  Viidettä vuotta jatkuvan talous- ja velkakriisin myötä myös Suomen valtion velkaantuminen jatkuu huimaa tahtia. Puoluevaltuustolle puhunut Päivi Räsänen kertoi, että velkataakka kasvaa ensi vuonnakin seitsemällä miljardilla, vaikka valtiontaloutta on tasapainotettu tällä vaalikaudella jo viiden miljardin edestä.

Räsäsen mukaan talouskasvun hiipuminen tarkoittaa  valtiontaloudessa käytännössä sitä, että jonkinlaista tasapainotusta on edelleen tehtävä.  Tärkeimpiä toimia olisivat hänen mukaansa kestävyysvajetta umpeuttavien rakenteellisten uudistusten aikaansaaminen. Tällaisia keinoja ovat muun muassa hallinnon uudistamiseen ja keventämiseen tähtäävät hankkeet, joita sisäministerin omallakin hallinnonalalla on toteutumassa.
–Merkittävimpiä rakenteellisia hankkeita ovat kuntauudistus ja esimerkiksi työurien pidentäminen, Räsänen lisää.

Yhteisövero laskettava Ruotsin tasolle

Peter Östman muistutti, että epävarmoina ja epävakaina aikoina olisi kuitenkin kyettävä tekemään rohkeitakin päätöksiä, jotta talouden rattaat pysyisivät liikkeessä. 
– Mielestäni tässä tilanteessa olisi syytä pohtia yhteisöveron alentamista 24,5 prosentista 22 prosenttiin, Ruotsin tavoin, hän ehdottaa.

Pelkkä veroale ei kuitenkaan pure, jos palkkamalttia ei löydy. Östmanin mielestä hallituksella on oltava vahva ote myös tulopoliittisiin ratkaisuihin.
– Yritysten kilpailukykyyn vaikuttaa eniten henkilöstökustannukset. Toivonkin työmarkkinajärjestöiltä ja suomalaisilta kilpailukykyä tukevia, maltillisia ratkaisuja. Nyt ei ole suurten palkankorotusten aika, Östman sanoo.

Kotihoidon tuen leikkaus ei ole säästöä

– Nyt on tärkeä miettiä, mitkä ovat terveitä ja oikeita uudistuksia, Räsänen lisää.

Hänen mielestään viime aikoina ilmassa on ollut myös vääränlaisia uudistusehdotuksia. Keskustelu kotihoidontuesta on ollut jälleen otsikoissa ja samalla on vaadittu kotiäitejä töihin Ruotsin malliin.

Räsäsen mielestä perustelut tällaisille toimenpiteille ovat ontuvia. Kotihoidontuen lyhentäminen jopa lisäisi välittömiä kustannuksia. Kunnallinen päivähoitopaikka kun maksaa yhteiskunnalle varovaisestikin arvioiden yli kaksi kertaa enemmän kuin kotihoidontuki. Erityisen kallista on juuri pienten lasten hoitaminen päivähoidossa.
– Kotihoidontuki ei ole myöskään osapäivätyön kehittämisen esteenä vaan sitä jarruttaa joustamaton työelämä. Joustoa tarvittaisiin lisää  erityisesti leikki- ja kouluikäisten lasten vanhempien työelämään.

– KD:n kanta kotihoidon tukeen on selkeä. Sen tasoon ja kestoon ei tule puuttua, Räsänen sanoo. 

Kenet pitäisi saada työelämään?

Suomen pohjoismaisittain alhaista työllisyysastetta pitäisi  KD:nkin mielestä nostaa. Östmanin mukaan selvittämisen arvoista on sekin, keitä tosiasiassa pitäisi saada töihin. Kotiäideillä on hänen mukaansa riittävästi työtä kotonakin ilman, että heitä tarvitsisi pakottaa työelämään.
– Tilastojen valossa 20-59-vuotiaiden lapsettomien miesten työllisyysaste on  kaksi prosenttia heikompi kuin äitien, Östman huomauttaa.

– Tärkeämpää olisi puuttua työkyvyttömyyden syihin ja niiden ehkäisemiseen.
– Viime vuonnakin meillä jäi liki 1600 alle 30-vuotiasta suomalaista mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle.