Tiistai 28. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Kristillisdemokraatit: ”Euroopassa on velkaongelma, ei niinkään euron kriisi”

Kristillisdemokraatit: ”Euroopassa on velkaongelma, ei niinkään euron kriisi”

15.12.2011

Samuli Rissanen

– Perussuomalaisten analyysi tilanteesta on puutteellinen. Kyse on velkaantumiseen liittyvistä ongelmista, ei niinikään eurosta, Sauli Ahvenjärvi arvioi.

Välikysymys eurokriisin hoidosta

– Euro toimi hyvin siihen saakka, kunnes kansallisvaltioiden velkaantuminen pääsi liian pitkälle, kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi arvioi KD:n ryhmäpuheenvuorossa.

Syksyn odotetuin yhteenotto osui tälle viikolle. Perussuomalaisten välikysymys haastoi hallituksen vastaamaan, kuinka se on varautunut euron mahdolliseen hajoamiseen ja aikooko hallitus teettää Suomen rahapoliittisista vaihtoehdoista perusteellisen selvityksen esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan malleja seuraten.

Perussuomalaiset eivät ottaneet keskustaa mukaan välikysymykseensä eurokriisin hoidosta. Perussuomalaiset omi välikysymyksensä sen sijaan, että olisi kerännyt sen taakse mahdollisimman laajan rintaman. Soinin puolue ei edes tarjonnut välikysymystä allekirjoitettavaksi toiselle oppositiopuolueelle keskustalle.

Perussuomalaisten analyysi on puutteellinen

– Perussuomalaisten mukaan nyt on kyseessä euron kriisi. Me kristillisdemokraatit näemme asian pikemminkin niin, että kyseessä on kehittyneitä maita koskettava velkakriisi, Ahvenjärvi oikaisee.

Hänen mukaansa velkaantumiskehityksen taustalla on väestön ikärakenteen voimakas muutos ja yleisen kilpailukyvyn heikkeneminen. Näiden tekijöiden valtioiden taloudelle asettamat haasteet on kuitattu velkarahalla ja näin ongelmia on siirretty eteenpäin. Nyt on tullut se hetki, jolloin näihin rakenteellisiin haasteisiin on todellisuudessa vastattava.

– Samalla kun osoittelemme sormella Kreikkaa ja Italiaa vastuuttomasta taloudenpidosta, on meidän muistettava, että meillä on myös aivan kotimainen velkavuori valloitettavana, Ahvenjärvi muistutti.
Samalla hän huomautti, että perussuomalaisten esittämä vaihtoehtobudjetti ei osoita mitään ratkaisua perusongelmaan eli velkaantumiseen.

– Päinvastoin! Voimakkaan velanoton lisäksi he kasvattaisivat velkaa maailman köyhille leikkaamalla kehitysapua 250 miljoonalla eurolla!

”Turhaa pelottelua”

Ahvenjärvi piti perussuomalaisten pelottelua vakausrahastojen vivuttamisesta turhina. Toimenpiteellä pyritään hänen mukaansa ainoastaan varmistamaan rahastojen kapasiteetin mahdollisimman tehokas käyttö.

– Myös EKP:n setelirahoituksen osalta perussuomalaisten huoli on ylimitoitettu, sillä EKP ilmoitti viimeisimmän kokouksen yhteydessä, että se ei tule siirtymään rajoittamattomaan setelirahoitukseen, koska se on EU:n perussopimusten vastaista.

– Suomi on ajanut myös IMF:n roolin vahvistamista eurokriisin hoitamisessa, mikä on hyvin perusteltua, koska sitä kautta mukaan saadaan myös euroalueen ulkopuolisia maita, Ahvenjärvi muistuttaa.

”Vastuullinen taho ei tuhoaisi omaa valuuttaansa”

Ahvenjärvi ampui alas perussuomalaisten väitteen,  ettei euro ole saanut aikaan vakautta tai talouskasvua Suomessa.

– Tämä ei pidä paikkaansa. Suomalainen asuntovelallinen on saanut nauttia euroaikana alhaisesta korkotasosta ja euroalue on tarjonnut suomalaisille yrityksille uudet, satojen miljoonien asukkaiden laajuiset kotimarkkinat.

– Voidaankin sanoa, että euro toimi hyvin siihen saakka, kunnes kansallisvaltioiden velkaantuminen pääsi liian pitkälle, hän arvioi.

Ahvenjärven mukaan vastuulliseen politiikkaan ei kuulu oman valuutan vakauden horjuttaminen.

– Mikään vastuullinen valtio ei toimi tietoisesti oman valuuttansa tuhoamiseksi, vaan tekee tarvittavia toimenpiteitä sen arvon vakauttamiseksi. 

Molempi pahempi

Perussuomalaiset väittävät kysymyksessään, että Suomen lupaus olla mukana toimenpiteissä euroalueen vakauttamiseksi on ajamassa Suomea velkaloukkuun. Ahvenjärvi torppaa tämänkin ajatuksen.

– Todellisuudessa olemme itsekin kerryttäneet velkaa jo ennen kuin Kreikan ongelmista oli selvyyttä.

– Euron vakauttamistoimet eivät meitä kaada, mutta euroalueen totaalinen romahdus voisi aiheuttaa meille kestämättömän tilanteen, hän sanoo.

– Lehman Brothersin kaatumisesta alkanut ketjureaktio tuli maksamaan Suomelle 40 miljardia. Tämä siis ylittää viidellä miljardilla sen summan, jonka perussuomalaiset maalailevat eurokriisin tukipakettien tulevan maksamaan Suomelle, Ahvenjärvi muistuttaa.

Näin Kristillisdemokraatit arvioivat eurokriisiä
•    Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä arvioi velkakriisin helpottamiseksi jo tehtyjä ja tulevia ratkaisuja ennen kaikkea Suomen talouden näkökulmasta.
•    KD-ryhmä pitää epätodennäköisenä, että kaikki Suomen takaamat velat laukeaisivat maksettavaksi niin, että niistä ei saataisi mitään takaisin. Pahimmillaankin nykyiset takausvastuut tulevat paljon halvemmaksi kuin vuoden 2008 finanssikriisi ja sitä seurannut taantuma.
•    Tähän mennessä tehdyt toimet ovat estäneet euroalueen ja koko kansainvälisen talousjärjestelmän ajautumisen vakavaan kriisiin. Samalla KD-ryhmä muistuttaa, että taustalla oleva velkaantumisongelma vaatii voimakkaita yhteisiä ja kansallisia toimenpiteitä.
•    Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on sitoutunut Suomen talouden tasapainottamiseen ja velan BKT-osuuden kääntämiseen laskuun tämän vaalikauden loppuun mennessä. Näin varmistetaan, että Suomea koskevat päätökset tehdään edelleen eduskunnassa eikä Brysselissä.
•    Omalta osaltaan KD ehdottomasti pidättäytyy toimista, jotka se näkisi vievän kohti EU-liittovaltiota.