Maanantai 27. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » KD ollut luontopuolue aina, jo ennen vihreitä

KD ollut luontopuolue aina, jo ennen vihreitä

19.11.2009

Risto Rasilainen


Ympäristökysymykset, ja siihen liittyen ekokonservatiiviset arvot, koskettavat tulevaisuudessa meitä jokaista, halusimme tai emme.

– Kristillisen arvomaailman pohjalta sen ei tarvitse edes olla pakon sanelemaa: kohtuullisuus ja luonnon vaaliminen kuuluvat jo lähtökohtaisesti kristillisdemokraattiseen maailmankuvaan ja arvoihin.

Päivi Räsänen näkee ekokonservatismin todellisena ja aitona asiana:
– KD on jo peruslähtökohdiltaan luontopuolue. Tämä seikka on jäänyt meiltä itseltämmekin paljolti huomiotta, joten nyt nostamme sen selkeästi esiin.

Mielikuville rakentuvassa nykymaailmassa myös politiikan alueella imagokysymykset ovat keskeisiä.

Se, että KD nyt on lähtenyt profiloitumaan ekokonservatismin lipunkantajana, eroaa kuitenkin ratkaisevasti tavanomaisesta mielikuvamarkkinoinnista.

– Meillä on esittää aivan konkreettiset perustelut sille, että aidosti olemme ympäristöön vastuullisesti suhtautuva ja sitä suojeleva puolue, sanoo Päivi Räsänen.

Hän muistuttaa KD:n kristillisen arvoperustan ohjaavan puoluetta ja sen toimijoita  - myös ekologisesti kestävään luontosuhteeseen.

– Ekokonservatismi ei siksi ole mikään tyhjä termi. Se tarkoittaa kohtuullisuutta vastakohtana ökykulutukselle. Ympäröivän luonnon kunnioittamista niin, ettemme rasita sitä omalla elämäntavallamme.

KD:läinen eko­­konservatismi todellinen vaihtoehto Vihreille

Ekokonservatismin aatteellisuus merkitsee Räsäsen mukaan vaihtoehtoa niille ihmisille, joille luonto on tärkeä, mutta jotka vierastavat ympäristökysymykset itselleen omineiden Vihreiden usein ääriliberaaleja näkemyksiä.

– Jos Vihreiden vahvaa kotikenttää ovat ensisijaisesti isot  kaupungit ja niiden ympäristötietoiset ihmiset, KD:n ekokonservatiivit löytyvät sekä kaupungeista että maaseudulta.

– Asuinpaikka sinällään ei edes ole se jakava tekijä, ekokonservatiivisuutta elämäntapana voi soveltaa molemmissa ympäristöissä, Räsänen sanoo.

Kohtuullisuuden periaate ympäristöön nähden tarkoittaa vaikkapa sitä, että omassa liikkumisessa suositaan mahdollisimman paljon julkista liikennettä.

Tai että omassa ruokataloudessa koetetaan mahdollisuuksien mukaan käyttää mieluiten kotimaisia ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita.

Omat juuret maalla ja luonnossa

Päivi Räsäsen oma luontosuhde pohjaa Joutsenossa vietettyihin lapsuusvuosiin.

– Agrologi-isäni oli, ja on yhä, innokas kala- sekä metsämies. Kasvoin maanviljelyskulttuurissa ja maaseutuympäristössä, mikä varmasti on osaltaan vaikuttanut persoonaani. En omasta mielestäni yli-idealisoi tai romantisoi maaseutuelämää, mutta koen sen ja luonnon itselleni yhä hyvin merkityksellisenä. Jo yksistään paikkana, jossa voin käydä kävelemässä ja rauhoittumassa arjen kiireiltä.

Räsäsen avioiduttua ja perustettua perheen oma kotikin hankittiin kaupungin ja luonnon välimaastosta, Riihimäen esikaupunkialueelta.

– Asumme kaupungin laidalla, mutta metsässä, Räsänen tiivistää.

Vaikkei Matti Vanhasen tavoin pidäkään omakotitaloa ”ainoana oikeana” asumismuotona, sillä on Räsäsen mielestä hyvät puolensa ekokonservatisminkin näkökulmasta.

– Omakotitalossa asuvat voivat itse vaikuttaa energiankulutukseensa.

– Kerrostaloissa on esimerkiksi paljon sellaista varasto- ja säilytystilaa, jota on pakko lämmittää. Myös vedenkulutuksesta perittävä maksu on usein kiinteä, toisin kuin omakotitalossa, jossa aina maksetaan käytetyn määrän mukaan.

– Ekokonservatiiviseen kohtuullisuuteen kannustaa omakotitalossa sekin, että sähkölaskuaan voi pienentää vähentämällä sähkönkulutustaan.

Ekokonservatismi-kampanjan avaus tapahtuu puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina 21.11.

Kampanjaan liittyviä  tietoja ja tapahtumia löydät jatkossa KD-viikkolehdestä sekä puolueen verkkosivuilta.