Keskiviikko 29. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Poliittisella kartalla KD on lähellä keskiverto- äänestäjää

Poliittisella kartalla KD on lähellä keskiverto- äänestäjää

20.11.2008

Esa Erävalo


KD on lähinnä keskivertoäänestäjää, kun samaan karttaan sijoitetaan vasemmisto-oikeisto-ulottuvuus ja suhtautuminen Euroopan yhdentymiseen.

KD on kaukana niin Vasemmistoliitosta kuin Kokoomuksesta


KD:n kannattajat mieltävät itsensä keskusta-oikeistoon, mutta mihin KD sijoittuu suhteessa muihin puolueisiin?

KD oli vastikään välikysymyksellä kaatamassa oikeisto-keskusta-hallitusta. Linjaukset terveyspolitiikassa olivat yhtenevät Vasemmistoliiton ja Sdp:n kanssa. Vasemmisto on ottanut omakseen myös KD:n esityksen pörssiverosta.

Onko KD siis keskustassa, oikeistossa vai vasemmistossa?

Kuinka kansa käsittää?

Niin on kuin kansa käsittää. Sijoittumisesta on kyselytutkimuksia. Viime viikolla julkaistiin tutkimus ”Suomalaisten politiikkatietämys”. Rauhoittavaa oli kuulla, että puoluekannaltaan kristillisdemokraatit selvisivät normaalisti, mutta normaali tosin oli aika alhainen. Vai mitä mieltä olette siitä, että vain 13% tiesi että EU:n parlamentin toimiaika on 5 vuotta tai vain 38% tiesi luetella hallituspuolueet?

Sivutuotteena kyselyssä oli vertailu siitä, mihin eri puolueiden kannattajat sijoittavat itsensä oikeisto-vasemmisto-akselilla.

Vihreiden kannattajat keskimäärin katsovat olevansa sosialidemokraateista vasemmalla. KD:n kannattajat ovat mielestään, kuten ylläolevista kaavioista selviää, aika lailla keskellä, melko samalla tavalla kuin Keskustan kannattajat.

Lähellä Keskustaa

Toisaalta KD on hienoisesti Keskustasta vasemmalla tänä vuonna ilmestyneessä prof. Heikki Paloheimon artikkelissa ”Ideologiat ja ristiriitaulottuvuudet” WSOY:n kirjassa ”Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä”.

Suomalaiset puolueet ryhmittyvät keskimäärin lähemmäksi toisiaan kuin puolueet muissa maissa. Erot selkenevät, kun puolueet ryhmitellään kaksiulotteisiin karttoihin.

Kun mukaan otetaan suhtautuminen monikulttuurisuuteen ja moniarvoisuuteen, KD on lähinnä Keskustapuoluetta. Tosin Keskusta jakautuu sisäisesti johtajiensa arvoliberaaliuteen ja kannattajiensa arvokonservatiivisuuteen.

Arvoliberaalit Rkp, Vas. ja Vihr. sijoittuvat  kauaksi KD:sta, mutta Perussuomalaisetkin ovat kaukana, koska eivät ole yhtä maahanmuuttaja- ja kehitysyhteistyömyönteisiä kuin kristillisdemokraatit.

Toiseksi tärkein jakolinja on Raunion mukaan suhtautuminen Euroopan integraatioon ja globalisaatioon. Kaikki puolueet Vasemmistoliiittoa ja Perussuomalaisia lukuunottamatta ovat EU-myönteisempiä kuin keskimääräinen äänioikeutettu. Kyselytutkimuksen mukaan KD:n kannatusta vähensi suhtautuminen EU- ja NATO-jäsenyyteen. Periaateohjelmien mukaan KD suhtautui tosin toiseksi myönteisimmin kansainvälisyyteen.

Vasemmalla Keskustasta

Vanha sanonta KD:n omassa piirissä on, että puolue on sosiaalisesti vasemmalla, arvoissa oikealla ja talouspolitiikassa keskellä.

Poliittisesti KD on hyvin lähellä keskivertoäänestäjää.

Vasemmisto-oikeisto-jako ei kuitenkaan enää kuvaa puoluekarttaa riittävästi. Muut arvoulottuvuudet täytyy ottaa mukaan, kuten Paloheimo ansiokkaasti yrittää tehdä.

Kun KD Varkauden puheenjohtaja Jarmo Ihalainen tiedotti vaalivoiton jälkeen syntyneestä KD:n, Kokoomuksen ja Keskustan koalitiosta, hän samalla arvioi KD:n edustavan ryhmittymän vasenta laitaa.

”Erityisesti sosiaali- ja terveyspoliittisissa linjauksissa KD on varsin vasemmistolainen. Kuitenkin KD hakee myös uusia ratkaisuja vähempiosaisten auttamiseksi.

KD on identiteetiltään ei-sosialistinen, muttei porvarillinen puolue. KD toivoo, että yhteistyöryhmää kutsutaan ei-sosialistiseksi tai keskusta-oikeistolaiseksi, sillä KD kuuluu poliittiseen keskustaan”, kirjoittaa Jarmo Ihalainen.