Sunnuntai 19. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Perusterveydenhuoltoon on pikaisesti sijoitettava

Perusterveydenhuoltoon on pikaisesti sijoitettava

16.10.2008

Esa Erävalo


KD:n puheenjohtaja Päivi Räsänen: Paine kasaantuu erikoissairaanhoitoon

– Hallitus ei ole ymmärtänyt, millaisen kriisin partaalla perusterveydenhuolto tällä hetkellä on.

– Ministeri Risikon vastauksessa välikysymykseen tärkein jää puuttumaan – riittävät toimenpiteet ja teot ongelman ratkaisemiseksi. sanoi välikysymyksen 1. allekirjoittaja  KD:n puheenjohtaja Päivi Räsänen eduskunnan tiistaisessa välikysymyskeskustelussa perusterveydenhuollon tason turvaamisesta.

Vaalilupaukset petetty

Reilu vuosi sitten eduskuntavaaleissa terveys- ja vanhuspalvelujen parantaminen nousi vaalien ja vaalilupausten kärkiteemaksi.
– Hallitusohjelmassa, valtiontalouden kehyksissä ja ensi vuoden budjetissa nämä lupaukset eivät näy millään tavoin.

Kansallisen terveyshankkeen arviointiryhmän mukaan edellytykset toimivan perusterveydenhuollon aikaansaamiseksi ovat jopa huonontuneet.
– Terveyskeskusten lääkärivaje on lähes 10 prosenttia. Jatkuvasta kiireestä ja tekemättömien töiden paineesta kärsii lähes 80 prosenttia terveyskeskuslääkäreistä, totesi Päivi Räsänen.

Paine erikoissairaanhoitoon

Jos perusterveydenhuolto ei toimi, paine kasaantuu kalliiseen erikoissairaanhoitoon.
– Ennaltaehkäisevien ja varhaisvaiheen palveluiden puuttuminen johtaa siihen, että sairaudet pahenevat ja vaativat huomattavasti kalliimpia hoitoja.

– Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon tarpeellisesta työstä jää tällä hetkellä puolet tekemättä. Kouluterveydenhuollon puutteet näkyvät lisääntyvinä lastenpsykiatrian kuluina tai päihdehoidon puute vie potilaita sairaaloihin.

– Erityisen kalliista tehohoitopaikoista peräti neljännes menee alkoholin aiheuttamien sairauksien hoitoon.

Lääkäriliiton mukaan jopa viidennes suomalaisista nuorista voi pahoin. Nuorista depressiopotilaista hoidossa on vain joka kolmas ja ahdistuneisuushäiriöstä kärsivistä joka neljäs.

– Mielenterveyspalveluiden hoitotakuu ei toimi. On vakava aika perustaa matalan kynnyksen hoitopaikkoja nuorille, vaati Räsänen.

Eriarvoisuus kasvaa

Perusterveydenhuollon palvelut ovat heikoimmat niillä ryhmillä, jotka eniten niitä tarvitsisivat. Hyvätuloiset käyttävät yksityisiä palveluja ja maksutonta työterveyshuoltoa, pienituloiset terveyskeskuksia.

– Hallituksen runnomat asiakasmaksukorotukset syventävät eri väestöryhmien terveyseroja hallitusohjelman kirjauksen vastaisesti. Korkeat kustannukset vähentävät erityisesti pienituloisten hoitoon hakeutumista.

Terveydenhuollon asiakasmaksuja korotettiin lähes 17 %:lla, mikä tuntuu erityisesti sairaalapäivä- ja poliklinikkamaksuissa, joissa ei ole samanlaista kolmen käyntikerran puskuria kuin terveyskeskusmaksuissa.

– Suun terveydenhuollon maksujen 30% korotus on erityisen tuntuva, sillä ne eivät sisälly maksukattoon. Tämä tulee heikentämään väestön suun terveydentilaa, ennusti Räsänen.

– Tämän sijaan tulisi kiireesti toteuttaa yhtenäinen, riittävän alhainen terveydenhuollon maksukatto, joka sisältäisi lääke- ja matkakustannukset sekä asiakasmaksut mukaan lukien hammashoidon maksut.

Työtapoja kehitettävä

– Terveyskeskusten työtapoja tulee kehittää, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon raja-aita purkaa, tietotekniikan käyttö hyödyntää palveluissa täysimääräisesti ja lääkärien työtä suunnata erilaisten lausuntojen ja todistusten kirjoittamisesta varsinaiseen hoitotyöhön, luetteli Räsänen toimenpiteitä.

– Terveyskeskustyö tulee muokata sairaalatyön tapaan tiimityöksi. Lääkärivaihtoa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tulee edistää. Kunnallisen yhteistyön kautta voidaan perustaa lääkäripankkeja paikkaamaan etenkin päivystysaikojen lääkäripulaa, ehdotti Räsänen.

– Hallitus on terveyspolitiikassaan juuttunut suoltamaan hankkeita, mutta Kaste, Masto, Terveys 2015 tai Terveyserojen kaventamisohjelma jäävät utopioiksi ilman raakaa rahaa ja lujaa lainsäädäntöä.

– Pelkästään kansantalouden näkökulmasta investointi perusterveydenhuoltoon on tuottavampi ja elvyttävämpi sijoitus kuin koko tämän liikkumavaran työntäminen satojen miljoonien eurojen tuloverokevennyksiin, sanoi Räsänen ja esitti hallitukselle epäluottamusta.