Sunnuntai 26. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Eduskunnan juhlaistunnosssa esiteltiin puolueiden arvoja

Eduskunnan juhlaistunnosssa esiteltiin puolueiden arvoja

13.12.2007

Esa Erävalo

Kuvaaja Esa Erävalo
Sukupolvesta toiseen on tunnettu vastuuta tulevaisuudesta, sanoi puhemies Sauli Niinistö itsenäisyyden  90-vuotisjuhlaistunnossa.

Tuntemuksen taustalla on ollut syvä luottamus ja usko  suomalaiseen järjestelmään. Että kun  kantaa vastuunsa, tulee oikein kohdelluksi. Siis tuntee itsensä osalliseksi,  niin taakan kantamisessa kuin hyvän saavuttamisessa.

– Tahto kantaa vastuuta  tulevaisuudesta säilyy, jos yleisesti tunnetaan luottamusta ja uskoa suomalaiseen yhteiskuntamalliin, totesi Niinistö ja epäili uskon horjuneen laman ja kiihkeän elämänmenon takia.

Luottamuskysymyksiä

Myös nyt on luottamuskysymyksiä, jotka kaipaavat  vastausta:
- on kaivattu lisää syntyviä lapsia,  mutta samalla on kadotettu yhtä vuosikertaa vastaava määrä syrjäytyneitä nuoria;
- työssä viihtyminen on vähentynyt  olennaisesti, ja sen keskeisenä syynä on, ettei  luoteta oikeudenmukaisuuden toteutumiseen työpaikoilla;
- globalisaatio on tuottanut Suomelle kokonaisuudessaan  hyötyä, mutta  joillekin yksilöille kohtuuttomia menetyksiä;
-  kykenevätkö valtio ja kunnat varmuudella vastaamaan ikääntymisen haasteeseen niin, että kaikki  peruspalvelut ovat turvattuja?

Poliittisen järjestelmän tehtävä on antaa vastauksia näihin kysymyksiin ja hankkia kansalaisten  luottamus.

– Usein sanotaan, että ”sellaiset edustajat kuin kansa”.  Yhtä hyvin voisi sanoa, että ”sellainen kansa  kuin edustajat”, sillä esimerkin antamisella on voimaa.  Luotettavuus herättää luottamusta, sanoi puhemies Niinistö.

Ahkera työnteko korostuu

Juhlaistunnossa kukin eduskuntaryhmä käytti puheenvuoron. Keskustan Timo Kalli korosti, että suomalainen hyvinvointi on rakennettu kansallisen eheyden ja  yhteistyön pohjalle. 
– Tavoitteena on ollut ja on yhteisvastuullinen ja tasa-arvoinen  Suomi. Kansanvalta ei ole oikeaa kansan valtaa,  jos osa kansalaisista tuntee, että he eivät voi  osallistua ja vaikuttaa.

Kokoomuksen Pekka Ravi sanoi, että sukupolvien läpi  on säilynyt  vahva oikeuden-, velvollisuuden-  ja yhteisöllisyydentunto.
– Aito demokratia, luja yhteishenki ja ahkera  työnteko ovat jatkossakin peruspilareita.

Yhteisöllisyys yhteistä

Sosialidemokraattien Tarja Filatov pohti, että tulevaisuuden suurin haaste ei välttämättä liity talouteen,  vaan sosiaalisten repeytymien ehkäisyyn, uudenlaisen sosiaalisen  vastuun ja yhteenkuuluvuuden synnyttämiseen ja lujittamiseen. 
– Esimerkiksi yksinäisyyttä ei voi poistaa rahalla  eikä lainsäädännöllä.  Yhteisöllisyys syntyy siitä,  että ihmisillä on aikaa toisilleen.

Vasemmistoliiton Annika Lapintie  korosti, että  Suomen menestys on rakennettu tasa-arvoisen,  solidaarisen ja oikeudenmukaisen maailmankuvan perustalle.
– Menestys on ollut tasa-arvoisen  ihmiskäsityksemme ansiota.

Vihreiden Erkki Pulliaisen mukaan pitkälle tulevaisuuteen  vaikuttavat päätökset tehdään uusiutuvan energian järjestelmän kehittämisestä.

Rkp:n Ulla-Maj Wideroos korosti, että pyrittäessä tasa-arvoisempaan ja suvaitsevaisempaan  
yhteiskuntaan, kaksikielisyys on tärkeää.

Perussuomalaisten Raimo Vistbackan mielestä EU:n perustuslain hyväksyminen olisi harppaus  kohti liittovaltiota ja vastoin itsenäisyysjulistuksemme  henkeä.

Oppia historiasta

KD:n Bjarne Kallis varoitti, että ”historia opettaa, ettemme historiasta ole mitään  oppineet”. Hän viittasi presidentti Kallion puheeseen kolme kuukautta ennen talvisodan syttymistä ja varsinkin eduskuntapuheisiin ennen 1991 lamaa.
Sekä joulukuussa 1990 budjettimietinnön esittelypuheenvuoro että keskeisen hallituspuolueen ryhmäpuheenvuoro ennustivat positiivista talouskäännettä.
– Valitettavasti kehitys meni täysin päinvastaiseen  suuntaan.
– Jo Raamatusta olemme oppineet, miten seitsemää lihavaa  vuotta seuraa seitsemän laihaa vuotta. 

Talouselämän suhdanteiden vaihteluväli on toki vaihdellut, mutta nousu on aina ennemmin tai myöhemmin kääntynyt laskuksi  ja lasku nousuksi.
– Haluan nostaa esille kolme periaatetta, joiden noudattamatta jättämisestä on seurannut  ongelmia: ” työtä kannattaa  aina tehdä”, ”ei pidä kuluttaa enemmän  kuin tienaa” ja ”ettei  kukaan eikä mikään yhteiskunta ole köyhtynyt  köyhien auttamisesta.”

Bjarne Kallis toivotti paitsi hyvää itsenäisyyden juhlapäivää myös Jumalan siunausta.