Sunnuntai 26. tammikuuta 2020

KD-lehti » Juttuarkisto » Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC: Jo 1,5-2,5 asteen lämpeneminen uhkaa 30% eläinlajeista

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC: Jo 1,5-2,5 asteen lämpeneminen uhkaa 30% eläinlajeista

22.11.2007

Esa Erävalo

Ilmastonmuutos on kiihtynyt viimeisten 11 vuoden aikana, toteaa IPCC. Nobel-palkinnon saanut IPCC eli maailman johtavat ilmastomuutosta tutkineet tiedemiehet toteavat ilmastonmuutoksen kiihtyneen viimeisten 12 vuoden aikana. Niistä 11 vuotta on ollut kirjatun historian lämpimimmät. Sadassa vuodessa keskilämpötila on noussut 0,8?C.

Merivesi nousee hitaasti

Merivesi nousee 3,1 mm vuodessa lämpölaajenemisen, sekä lumipeitteen ja jäätiköiden sulamisen takia. Viimeisten 70 vuoden aikana meriveden pinta on noussut jo 18 cm.
Muutokset ovat hitaita. Tämän vuosisadan lopulla meriveden odotetaan olevan eri vaihtoehdoissa 19-59 cm korkeammalla kuin nykyisin.

Antarktiksen jää- ja lumipeite voi jopa kasvaa, mutta se riippuu jään lohkeamiskäyttäytymisestä. Viimeisimmät havainnot tukevat sitä, että jää käyttäytyy odotettua pulmallisemmin.
Grönlannin jääpeite sulaa alkuperäisten mallien mukaan vasta seuraavan vuosituhannen aikana, jos lämpötila pysyy silloin 1,9-4,6 astetta nykyisen yläpuolella. Silloin merenpinta nousisi pahimmillaan 7 metriä. Joka tapauksessa meren pinta jatkaa nousuaan vuosisatoja pelkästään lämpölaajenemisen seurauksena.

Päästöt kasvavat

Ihmisen aiheuttamia CO2-päästöjä tuprutetaan ilmakehään jo 49.000.000.000 tonnia vuodessa, kun 1970 määrä oli ”vain” kolme viidesosaa tästä. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus onkin korkeimmillaan 650.000 vuoteen.

IPCC arvioi ihmisten aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kasvavan edelleen 25-90% vuosien 2000-2030 välisenä aikana. Sen seurauksena maapallon keskilämpötila nousee todennäköisessä A1T-vaihtoehdossa 2,4 astetta, mutta toki eri tavoin eri puolilla maapalloa. Pohjoisessa lämpötila nousisi eniten, 7,5 astetta.

Sukupuutot uhkaavat

Hyvin todennäköisesti vesivarat vähenevät eteläisessä Afrikassa, kaakkoisessa Brasiliassa, läntisessä USA:ssa ja Välimeren alueella. Brasiliassa tämä vähentää sademetsiä. Veden haihtuminen nopeutuu ja kuivuus aiheuttaa ongelmia viljelylle. Afrikassa 75-250 miljoonaa ihmistä altistuu veden vähyydelle vuoteen 2020 mennessä.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit lisääntyvät mitä suurempi keskilämpötilan nousu on. Jopa 30% eläinlajeista altistuu sukupuutolle jo 1,5-2,5 asteen nousun jälkeen. 3,5 asteen nousu tietäisi 40-70% lajeista häviämistä.

Uhanalaisia ovat ensi hätään ovat arktisten alueiden perinteiset metsästys ja kalastuselinkeinot ja pienten saarivaltioiden korallien vahingoittuvat. Ylipäätään sään ääri-ilmiöt, myrskyt, lämpöaallot, kuivuudet ja tulvat lisääntyvät.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen mahdollista

Tutkimukset osoittavat, että ilmastokaasujen tupruttamista voidaan vähentää 6.000.000.000 hiilidioksiditonnilla vuoteen 2030 mennessä ilman kielteisiä taloudellisia vaikutuksia.
Eri aloilla – energiantuotanto, liikenne, teollisuus, maa- ja metsätalous, jätteet – voidaan ilmastokaasujen aiheuttamista vähentää edelleen eri tavoin. Jos ollaan valmiita maksamaan 100 dollaria hiilidioksiditonnin vähennyksestä, saadaan yleensä kaksinkertainen vaikutus, kuin jos sijoitetaaan 20 dollaria. Suurin osa, 60-80%, vähennyksestä tulee energiantuotannon ja teollisuuden energiatehokkuuden lisäyksestä.

Siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin vaatii investointien suuntaamista uudelleen, mutta nettorahoituksen lisätarve vaihtelee vain 0-10% välillä. Vuotuinen kansantuotteen kasvu hidastuisi 0,12%.

Ilmastokaasut pysyvät ilmakehässä satoja vuosia. Seuraavat 20 vuotta ovat ratkaisevia niiden rajoittamisen kannalta.

Esa Erävalo